Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Uppstart KIA

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: ARNA i Fågelriket  Projektet lägger grunden till Sveriges första företag att verka inom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet är att ta fram en modell för ett ekonomiskt samarbete mellan lokala kulturarbeta...

Örtoftapromenaden

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: Eslövs kommun. Örtofta Byalag i samarbete med Eslövs kommun vill anlägga en tillgänglighetsanpassad stig längs Kävlingeån i Örtofta by. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden ...

Hälsokraft mitt i Lund

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige Projektfakta och bedömning Beslutsdatum (LAG): 2017-09-06 Projektnamn: Hälsokraft mitt i Lund Sökande: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige ...

Skånefestivalen

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: Staffanstorp kommun Staffanstorp kommun vill etablera en genuin skånsk kulturfestival i Jakriborg i Hjärup, som en besöksmagnet i regionen. Med en bredd av den skånska kulturen; mat, dryck, musik, teater,...

Virtual Reality i Besöksnäringen

Publicerades 5 april 2018

Projektägare: Elkington Communication AB   Syftet är att utveckla Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet. Projektidén är att välja ut ett antal besöksmål i Lund...

Kunskapsstråket – framtid och historia för barn

Publicerades 5 april 2018

Projektägare: Uppåkra Arkeologiska Center Syftet är att genomföra en förstudie som syftar till att kartlägga förutsättningarna för ett nytt pedagogiskt konceptet. I Lundaland ligger två platser som är av världsintresse,...

Läs in fler