Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Fokus Torna Hällestad

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Torna Hällestad Fastighets AB Syftet är att starta en process där de som bor och verkar i byn kan ge sin syn på den framtida utvecklingen i Torna Hällestad.  Projektet ska resultera i en gemensam vision fö...

Destination Torna Hällestad

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Torna Hällestad Lanthandel AB Projektet syftar till att utveckla, marknadsföra och genomföra en rad olika aktiviteter med flera olika intressenter i och runt Torna Hällestad. Ambitionen är att skapa en li...

Testbädd/mötesplats Alnarp

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Alnarp Foodtech ekonomisk förening Projektet ska koppla samman forskning, företag och ideell verksamhet för att stödja nytt företagande inom lokalproducerad mat och dryck. Detta görs genom att bygga upp e...

Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Lomma kommun Med utgångspunkt från leaderförstudien är målet att skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet där bland annat dans, musik och teaterföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Amfiteater...

(Förstudie) Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Lomma kommun Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. På Amfiteatern ...

Attraktiva Lomma i Lundaland

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Lomma kommun  Syftet med förstudien är att få en klarare bild av vilket typ av utveckling som behövs inom besöksnäringen i en mindre kommun som Lomma för att bli en utvecklad destination. Är det brist på ...

Läs in fler