Ungdomsprojekt

Ung i Skåne riktar sig till unga mellan 13-25 år. Projektets syfte är att öka ungas delaktighet och engagemang i samhället.

Unga i Skåne kan söka upp till 25 000 kr i stöd för att genomföra ett projekt. Unga planerar och driver själva sina projekt och vid behov finns möjligheten till stöttning från en ungdomscoach. Projekten ska vara av och för unga!

Ung i Skåne bygger på samverkan mellan tre ungdomsprojekt i tre skånska leaderområden:

  • Ung i MittSkåne – Eslöv, Hörby & Höörs kommun
  • Unga Ess – Bromölla, Kristianstads, Osby & Östra Göinge kommun
  • La Source – Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla & Ystad kommun

Projekten som samarbetar i Ung i Skåne är finansierat av två fonder: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt Europeiska regionala utvecklingsfonden. Totalt finns 1 461 000 kr till ungas projekt. Sedan våren 2018 har 50 projekt genomförts. Dessa presenteras närmare i lägesrapporten, geografiskt uppdelat på de olika leaderområdena.

Dela: