Leader i Skåne 2014-2024

 

I Skåne finns sju leaderområden perioden 2014-2024. Varje område har en egen organisation med egen strategi som har utgångspunkt i de lokala behoven och kunskaperna. Varje område har också sitt eget LAG (den lokala aktionsgruppen) och sitt eget leaderkontor. Vilket område tillhör du?

Leader Nordvästra Skåne med Öresund

Kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF. EHFF

Vår vision är att vara föregångare, att visa hur en nära, lokalt förankrad produktion av råvaror, tjänster och idéer hos människor kan samverka och samtidigt vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara. Nordvästra Skåne med Öresund – den självförsörjande regionen.

Övergripande mål:

 • En stärkt lokal marknad
 • Ett attraktivt boende
 • God kompetensförsörjning
 • En livskraftig miljö
 • Möjliggöra och uppmuntra lärande

Insatsområden:

 • Kreativt lärande
 • Smart resursförsörjning
 • Lokal attraktivitet
 • Näring och entreprenör

Läs mer: www.leadernordvastraskane.se

Leader LAG PH

Kommuner: Hässleholm, Perstorp

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF

Vårt mål är livskvalitet för alla – ung, gammal, svensk eller nysvensk, genom långsiktig landsbygdsutveckling. Leader LAG PH agerar lokalt och tänker globalt!

Övergripande mål och insatsområden:

 • Delaktighet och integration i lokalsamhället
 • Näringsliv inklusive turism
 • Hållbart och tillgängligt samhälle

Läs mer: www.leaderph.se

Skånes Ess

Kommuner: Bromölla, Osby, Kristianstad, Östra Göinge

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom LEADER Sydöstra Skåne)

Skånes Ess är år 2020 ett föregångsområde där ett hållbart nyttjande av platsgivna resurser skapar livskvalitet för alla.

Fem övergripande mål:

 1. Stärkt identitetsskapande profil
 2. Förhöjda innovationskrafter
 3. Ökad lokal påverkansmöjlighet
 4. Nya samverkansformer för smart och hållbar tillväxt
 5. Utveckling, nyttjande och vårdande av natur- och kulturresurser

 Fyra insatsområden:

 • Korskopplingar
 • Social inkludering
 • Konkurrenskraft
 • Land/vatten

Läs mer: www.skanesess.se

Lundaland

Kommuner: Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Lundaland år 2020 – en välkänd plats i Europa som präglas av smart, hållbar, inkluderande utveckling och lokalt medskapande som resulterar i tydlig samhällsnytta för alla

Tre övergripande mål:

 1. Stimulera grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap i Lundaland
 2. Öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland
 3. Främja sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv

Fem insatsområden:

 1. Lyftkraft till entreprenörer
 2. Växtkraft till entreprenörer
 3. Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser och miljöer
 4. Hälsokraft i Lundaland
 5. Tankekraft i Lundaland

Läs mer: www.leaderlundaland.se

MittSkåne Utveckling

Kommuner: Hörby, Höör och del av Eslövs kommun (riktnummer 0413)

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Den övergripande målsättningen för strategin är att skapa livskraft, arbetstillfällen och framtidstro på ett hållbart sätt med nytänkande för att utgöra komplement till övriga Skåne och bidra till gränsöverskridande samverkan vilket sammanfattas i strategins vision: MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur – och matland 2020

Tre insatsområden:

 • Öppna landskap i matlandet MittSkåne
 • Landsbygdsutveckling med naturen som bas  
 • Konkurrenskraft, stolthet och samverkan

Läs mer: www.mittskaneutveckling.se

Söderslätt

Kommuner: Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge samt delar av Malmö utanför inre ringvägen

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Söderslätt ska flöda av innovativa idéer i samspel med klimatneutral befolknings-, förenings- och näringslivsutveckling som skapar nya arbetstillfällen.

Fyra övergripande mål:

 1. Förutsättningar har skapats för landsbygdsföretagande som har sin bas i livsmedelsproduktion och som kan ta till vara på nya innovativa och klimatanpassade näringar (energi, trädgård). Utveckla nya innovativa företagsformer som på ett aktivare sätt involverar kunderna.
 2. Det värdefulla vattnet runtomkring oss har förvaltats så att det är en resurs för hela Söderslätt.
 3. Unga, kvinnor och nya svenskar har fått möjlighet att skapa egenföretag som ger arbete till fler.
 4. En besöksnäring som året-runt binder samman Söderslätts huvudtillgångar – jorden och vattnet, med de kreativa näringarna har skapats.

Fyra insatsområden:

 1. Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk
 2. Vattnet omkring oss
 3. Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar
 4. Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar

Läs mer: www.leadersoderslatt.se

LEADER Sydöstra Skåne

Kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF, EHFF

LEADER Sydöstra Skåne satsar på en ny leaderperiod 2014-2020 där mål som kompetensutveckling, säsongsförlängning, generationsskifte, hållbar produktion, natur och ökad attraktivitet för området är det essentiella. Visionen är Ett inkluderande Sydöstra Skåne som präglas av hållbar tillväxt och tillgänglighet.

Tre övergripande mål:

 • Ökad samverkan och utbyte inom/mellan näringar kring närproducerat och nya lokala marknader.
 • Förbättrade kommunikationer och tillgänglighet för ökad attraktivitet och framtidstro för boende, besökare och företagare.
 • Ett område som bevarar natur- och kulturvärden och har en god vattenkvalité.

Tre insatsområden:

 • Närproducerat och nya lokala marknader
 • Kommunikation och tillgänglighet
 • Naturvärden och grön och blå tillväxt

Läs mer: www.leadersydostraskane.se

Dela: