Projektkarta

Skånekartan fylls på under hela programperioden 2014-2020 med spännande leaderprojekt. Tryck på respektive markör för att läsa om projekten eller använd listvyn.

Projekten på kartan kan vara LAG-beslutade, men ännu ej ha erhållit det formella beslutet från Jordbruksverket. Observera att Skånes sju leaderområden delvis har olika rutiner för när information om projekt publiceras. Saknar du ett projekt på kartan? Kontakta ansvarigt leaderområde.

STÄNG

SPIRA

Projektägare: Knislinge pastorat SPIRA ska verka för att bryta människors utanförskap och för dessa skapa delaktighet i samhället och meningsfull sysselsättning. Det finns många projekt som arbetar med praktik av olika...

STÄNG

Dayhack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga

Projektägare: Föreningen Day hack for kids I detta projekt ska föreningen testa och utveckla genomförande av gamingevenemang för 8-14-åringar samt utveckla konceptet DayHack. Barn och ungdomars egen uppfattning är att d...

STÄNG

Bigården – kunskapscentrum och mötesplats

Projektägare: Kristianstadsbygdens biodlarförening Projektet syftar till att bygga ett kunskapscentrum för biodlare för utbildning och praktisk utövning så att fler kan våga satsa på en biodlarverksamhet. Intresset för ...

STÄNG

MOOWED

Projektägare: Fryshuset Östra Göinge Projektet MOOWED ska lyfta och synliggöra unga tjejer samt uppmuntra till engagemang i verksamheter. Allt för att de ska ta makten över sin egen framtid. Projektet riktar sig initial...

STÄNG

Barnens hembygdspark

Projektägare: Göinge Hembygdsförening Broby Hembygdspark ska utvecklas till en samlingsplats där barn och ungdomar kan upptäcka bygdens historia, ha roligt, få fina minne och lära sig nya saker. I Broby finns en kultur...

STÄNG

Den generösa skogen: ett skogsäventyr

Projektägare: Studio Ljungkulla Teaterkaraktärer, musik och sceniska effekter ska prägla en vandringsföreställning i de trolska skogarna runt Immeln. I Östra Göinge kommun är skogen och vildmarken en av de största tillg...

STÄNG

Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning

Projektägare: Ifö Center Ifö Ceramics fabriksnedläggning innebär en sällsynt möjlighet för Ifö Center att förvärva den unika fastigheten. Gigantiska ytor öppnar upp för ny verksamhet där nya samarbetspartners kan få yta oc...

STÄNG

Allaktivitetshus på Furehov

Projektägare: Åhus Horna BKE. En ny inkluderande mötesplats ska skapas på Furuhov. Det nya allaktivitetshuset ska innebära fler aktiviteter till en bred målgrupp, med särskild tonvikt mot unga. Verksamheten på Furehov ...

STÄNG

Fisk på land

Projektägare: Scandinavian Aquasystems AB Integrerat lant- och vattenbruk är en ganska ny näring som i dagsläget verkar i tre olika system: industri, lantbruk och vattenbruk, vilket kan medföra byråkratiska hinder. Projekt...

STÄNG

Snapphanetåget

Projektägare: Osby Hembygdsförening Projektet Snapphanetåget handlar om att knyta ihop kultur, industrihistoria, lek, fritid och näringsliv. Ett nytt turisttåg ska stärka Osby som besöksmål. Syftet är att utveckla besök...

STÄNG

PULS-byn

Projektägare: Degeberga Byalag Projektidén är att anlägga en spontanidrottsyta och social mötesplats mitt i Degeberga by, för att skapa en plats där olika samhällsgrupper kan träffas, skapa relationer och vara fysiskt akti...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne (Arkelstorpsviken)

Ett sedimentdjup på 7 meter i Arkelstorpsviken. Varför? Det ska utredas i detta leaderprojekt som sedan ska resultera i en åtgärdsplan. Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under...

STÄNG

Humleslingan – värd en dag till

Projektägare: Föreningen Humleslingan Syftet med projektet är att undersöka medlemmarna i Humleslingans intresse för och föreningens möjligheter att skapa produkter och tjänster som stöttar i verksamhetsutveckling inom bes...

STÄNG

Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Projektet handlar om att planera och etablera en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorp. Med medicinsk personal i en lugn och behaglig miljö, kan Hälsoträdgården fungera som et...

STÄNG

Unga Ess

Projektet ska ta till vara på ungas drivkrafter och idéer samt ge de unga påverkansmöjligheter på sin hemort. På detta sättet stärks de ungas identitet för området. Projektet Unga Ess riktar sig till unga i åldrarna 13-25...

STÄNG

Paraplyprojekt

Våra paraplyprojekt innebär att det i ett förenklat ansökningsförfarande är möjligt att söka stöd för att driva förstudier eller ungdomsprojekt som delprojekt. Paraplyprojekten utgör ett ramverk för vad som kan göras i del...

STÄNG

Läget landet

Projektet Läget Landet ska sätta fokus på den aktuella frågan kring balansen mellan stad och land. Genom ett årligen återkommande evenemang vill vi visa på det engagemang som boende och verksamma besitter och de synergier som...

STÄNG

Rädda Immeln

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande vattendrag, Ekeshultsån. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att få fisk upp ...

STÄNG

Miljöplansprojektet

https://youtu.be/z7cEeRFQ2D4 Skånes Ess lokala miljöplan utgör en god vägledning mot en grönare ekonomi, men för att katalysera processen krävs riktade insatser. Miljöplansprojektet ska omsätta den miljöplanen till verklig...

STÄNG

Mötesplats Färevallen

Projektägare: Sibbhults IF I projektet Mötesplats Färevallen ska idrottsplatsen i Sibbhult utvecklas till ett fritidsområde för alla och en mötesplats som inkluderar olika åldrar, bakgrunder, gruppen och intressen. Sibb...

STÄNG

Besöka Osby

Projektägare: Stiftelsen Lekoseum Det här är ett projekt för att förprojektera ett besökscentrum som ska samla kultur, konstnärskap, hantverk och fritidsliv i Osbys anrika Briohus. Lekoseum ska bli navet i hjulet som knyte...

STÄNG

Medeltida Åhus

Projektägare: Platsorganisation Åhus Projektets idé är att lyfta fram Åhus medeltida historia för såväl besökare som boende. Det medeltida temat blir basen för nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb. h...

STÄNG

Klubb Sonya – vägen in

Projektägare: Idrottsföreningen kamraterna, Osby Syftet med Klubb Sonya är att få fler utlandsfödda flickor/kvinnor aktiva i det svenska föreningslivet och genom dem även nå deras mödrar. Delaktighet i föreningslivet ska mot...

STÄNG

Mötesplats Blåherremölla

Projektägare: Blåherrremöllas vänner, ideell förening I projektet ska en byggnad vid den gamla vattenmöllan Blåherremölla anpassas med nytt kök och mer ändamålsenlig samlingslokal för att kunna öppna upp verksamheten för fler...

STÄNG

Småbåtshamn i Österslöv

Projektägare: Föreningen Byhamnen Projektets syfte var att genom en säker hamn i Österslöv möjliggöra för närboende och tillresande att uppleva den vackra natur som Österslöv och Råbelövssjön erbjuder. I Råbelövssjön fa...

STÄNG

Hola Lake Immeln

Projektägare: Osby kommun (i samarbete med Lake Vesijärvi Foundation, Föreningen för vatten och miljö i västra Nyland och Pyhäjärvi-institutet) Projektet Hola Lake – Immeln har syfte att ge svar på varför giftig algblomnin...

STÄNG

Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården

Projektägare: Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening Förstudiens syfte var att undersöka vilka möjligheter som finns att skapa en medicinsk hälsoträdgård i Arkelstorps Brunn för människor med en kombination av medicinska, socia...

STÄNG

Innovativa finansieringslösningar på landsbygden

Projektägare: Östra Göinge kommun Syftet med projektet är att underlätta för hållbara företagsetableringar på landsbygden genom att hitta innovativa finansieringslösningar och stärka samarbeten mellan företag i Östra Göing...

STÄNG

Innovativa Ess

Projektägare: LAG Skånes Ess Syftet med projektet är att skapa ökad lokal innovationsgrad genom vassa, mer innovativa projekt och processer kopplade till Skånes Ess tematiska horisontella mål i utvecklingsstrategin. Mål...

STÄNG

MATupphandling 80/20

Projektägare: Krinova AB För den enskilde livsmedelsproducenten är det en stor investering att genomgå en upphandlingsprocess. Krav och utfall är stora osäkerhetsmoment i förhållande till potentiell vinst. Syftet med pro...

STÄNG

Espresso News – kompass

Projektägare: Competence reklambyrå AB Syftet med projektet Espresso News - kompass var att hjälpa nyanlända med att påskynda sin integration genom att införa en digital informationskanal och parallellt förbereda för en an...

STÄNG

Naturliga Göinge

Projektägare: FK Göingarna Syftet med projektet Naturliga Göinge är att få fler att känna sig trygga i naturen, få fler att känna till allemansrätten och göra det enkelt att ta sig ut i skog och mark.  I projektet tas d...

STÄNG

Nordic Outcraft Festival och Vildmarksbyn

Projektägare: Marin Adventures Immeln AB Det här är ett projekt för att organisera och anordna en återkommande nordisk friluftsfestival i södra Sverige som har fokus på aktiviteter, utbildning och inspiration. Inför år två...

STÄNG

Tusen röster för nordöstra Skåne

Projektägare: Föreningen Tusen Tankar Tusen röster för nordöstra Skåne skulle skapa oväntade möten mellan individer, organisationer, klubbar, företag, och församlingar från nordöstra Skånes olika sociala, etniska, demograf...

STÄNG

Scanisaurus 2.021

Projektägare: Bromölla kommun I Bromölla finns Europas största stengodsfontän, Scanisaurus. Med fontänen i centrum ska det här projektet väcka platsens kulturarv till liv och ge ytterligare identitet och inspiration för nu...

STÄNG

Scenkraft

Projektägare: Lions stiftelse i Bromölla Genom en professionell mobil scen ska företagare, kommuner, ideella föreningar, ungdomar och andra intresserade erbjudas en plats att samlas kring för att knyta ihop, utveckla och s...

STÄNG

Sliperiet Gylsboda

Projektägare: Sliperiet Gylsboda ideell förening En gammal sliperibyggnad i Gylsboda har omvandlas till ett kulturcenter som inrymmer konstnärverkstäder, visningshall och café. Genom att skapa ett kulturcenter ville för...

STÄNG

Lill-Stinas café

Projektägare: Lill-Stina Maria Verner Projektet syftar till att starta upp en caféverksamhet i Strönhult, utanför Lönsboda, på en gård precis intill populära Skåneleden. Caféets produkter ska så långt som möjligt vara av l...

STÄNG

Agnes gårdsmejeri

Projektägare: Annelie Svensson, egen företagare Ett projekt för att starta upp ett gårdsmejeri som ystar delikatessostar av mjölk från fjällkobesättning i Strönhult, utanför Lönsboda. Genom projektet ska nyfikenheten väcka...

STÄNG

Mötesplats Balsby

Projektägare: Balsby SK Projektidén var att rusta upp klubbstugan i Balsby för att skapa en mötesplats där olika samhällsgrupper kan träffas och utbyta erfarenheter i brytpunkten mellan stad och landsbygd. Balsby är en ...

STÄNG

Reportrar i landsbygdens tjänst

Projektägare: Skånemedia AB (Kristianstadsbladet) Projektet bestod i att ta vara på lokal kraft och kunskap i medierapporteringen för att göra journalistiken än mer nära och relevant för läsarna. Kristianstadsbladet har i ...

STÄNG

Local food and drink

Projektägare: Lundaland ideell förening Detta är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan 8-9 leaderområden i Europa för att stärka och utveckla lokala producenter av mat och dryck. Lundaland arbetar för att bli en ...

STÄNG

Kreativa idéer mat och dryck

Projektägare: Lundaland ideell förening Detta paraplyprojekt innebär att företagare och andra intressenter snabbt och enkelt ska kunna söka en mindre summa för utvecklingsinsatser inom lokalproducerad mat eller dryck. ...

STÄNG

SAVED Restaurang och catering av räddade råvaror

Projektägare: Centrumkyrkan i Staffanstorp SAVED är en mötesplats där räddade människor och räddade råvaror får en ny uppgift och mening. Centrumkyrkan och Medborgarskolan, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet...

STÄNG

Mötesplats Slottsstallet

Projektägare: Slottsstallets restaurang och café AB Projektet är ett koncept för att erbjuda en mötesplats för lokala matproducenter där deras produkter och råvaror  exponeras i anslutning till en slottsrestaurang. Möte...

STÄNG

Nya jobb i Lundaland – avlöna privat

Projektägare: Adalta AB Genom en informationskampanj ska invånarna i Lundaland lära sig hur en privatperson ska göra för att avlöna en annan privatperson. Drivkraften är att underlätta för människor som kommer till Sverige...

STÄNG

1000 år längs ån

Projektägare: Kävlinge kommunProjektet avser att göra Kävlingeå-regionen attraktiv genom att kombinera fritidsaktiviteter, natur, arkitektur, historia och arkeologi samt vetenskapligt bestämma tidpunkten för ett 1000-årsjubil...

STÄNG

Hållbar Växtkraft Häst i Lundaland

Projektägare: Kävlinge kommun I projektet etableras en utvecklingsplattform för hela hästnäringen i Lundaland. Genom fokuserat arbete inom kompetensutveckling, ledarskap och nätverksarenor säkrar vi tillväxt inom hästnärin...

STÄNG

Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa (HUT)

Projektägare: Coompanion Skåne, genomförande tillsammans med Humlamaden REHAB Terapeutiska omgivningar med djur och natur ska hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa att släppa kraven och hitta tillbaka till lusten och mo...

STÄNG

BACKAGÅRDEN

Jordbruksverket har bifallit stöd till projekt Backagården! Projektägare: Patrik Holmén Syfte/Idé:  Projektet går ut på att renovera anrika Backagårdens Handelsträdgård i Finja så att den bevaras för framtiden. Stöd sök...

STÄNG

Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada

Det gläder oss att kunna meddela att jordbruksverket beslutat att bifalla stöd till detta projekt! Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Leader LAG PH vill genomföra en förstudie inom vilket ett nätverk byggs och dokum...

STÄNG

Fokus Torna Hällestad

Projektägare: Torna Hällestad Fastighets AB Syftet är att starta en process där de som bor och verkar i byn kan ge sin syn på den framtida utvecklingen i Torna Hällestad.  Projektet ska resultera i en gemensam vision fö...

STÄNG

Destination Torna Hällestad

Projektägare: Torna Hällestad Lanthandel AB Projektet syftar till att utveckla, marknadsföra och genomföra en rad olika aktiviteter med flera olika intressenter i och runt Torna Hällestad. Ambitionen är att skapa en li...

STÄNG

Testbädd/mötesplats Alnarp

Projektägare: Alnarp Foodtech ekonomisk förening Projektet ska koppla samman forskning, företag och ideell verksamhet för att stödja nytt företagande inom lokalproducerad mat och dryck. Detta görs genom att bygga upp e...

STÄNG

Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Projektägare: Lomma kommun Med utgångspunkt från leaderförstudien är målet att skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet där bland annat dans, musik och teaterföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Amfiteater...

STÄNG

(Förstudie) Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Projektägare: Lomma kommun Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. På Amfiteatern ...

STÄNG

Attraktiva Lomma i Lundaland

Projektägare: Lomma kommun  Syftet med förstudien är att få en klarare bild av vilket typ av utveckling som behövs inom besöksnäringen i en mindre kommun som Lomma för att bli en utvecklad destination. Är det brist på ...

STÄNG

Forntid möter framtid

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska center  Innovativ arkeologi utgör en centra satsning på utveckling av nya utåtriktade aktiviteter. Satsningen sker huvudsakligen på plats i Uppåkra. Genomförandet förutsätt...

STÄNG

Tillsammans för Biosfärsområde Vombsjösänkan

Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne ekonomisk förening I projektet vill vi utforska vad som är Vombsjösänkans gemensamma identitet och värden och vad som skulle kunna ge sammanhang och knyta ihop dess olik...

STÄNG

Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun

Projektägare: Kävlinge kommun Vi vill utifrån Kävlinge kommuns unika förutsättningar föra samman initiativ från dem som bor och verkar i kommunen, vara katalysator för den lokala utvecklingen. Förstudien ska genomföras ...

STÄNG

KKN på landsbygden

Projektägare: Kulturdimensionen AB Projektets syfte är att stödja kreativa småföretagare att utveckla kontaktnät för partnerskap i sitt närområde, Fågelriket inom leaderområdet Lundaland. Varje samarbetspaket har målet...

STÄNG

Virtual Reality i Besöksnäringen 2

Projektägare: Elkington Communication AB Övergripande syfte är utveckling av Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet i synnerhet för målgrupper såsom skolbarn, ungdomar och...

STÄNG

Hästnäringsforum i Lundaland

Projektägare: Kävlinge kommun Syftet med förstudien är att lyfta fram hästens roll för den lokala ekonomin och attraktiviteten i att bo på landet. Förstudien har som mål att engagera fler kommuner i Lundaland att gemen...

STÄNG

Framtidens mat och dryck

Projektägare: Lundaland ideell förening Förstudien ska pröva om det i Lundaland finns förutsättningar för ett större projekt som möjliggör för lokal utveckling med inspiration av internationell kompetens och erfarenhet ino...

STÄNG

Perpetuum Mobile – en modell för att skapa jobb

Projektägare: PartnerJobb Syd AB Det är en stor glädje att kunna meddela att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Perpetuum Mobile. Projektet har beviljats ett projektstöd om 4 698 139:- från Jordbr...

STÄNG

FJORGYN

Den 25/9 fattade Jordbruksverket det formella beslutet att bevilja pengar till projektet FJORGYN Projektägare: Fjorgyn Ekonomiska Förening Syfte/Idé: Avsikten är att skapa ett fundament till arbetskooperation utifrån en...

STÄNG

Torupasjön

Den 24/9 beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Torupasjön, vi ser med spänning fram emot resultatet! Projektägare: Västra Torups Byalag Syfte/Idé: Projektets huvudsyfte är att skapa en ny mötesplats för unga,...

STÄNG

Uppstart KIA

Projektägare: ARNA i Fågelriket  Projektet lägger grunden till Sveriges första företag att verka inom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet är att ta fram en modell för ett ekonomiskt samarbete mellan lokala kulturarbeta...

STÄNG

Örtoftapromenaden

Projektägare: Eslövs kommun. Örtofta Byalag i samarbete med Eslövs kommun vill anlägga en tillgänglighetsanpassad stig längs Kävlingeån i Örtofta by. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden ...

STÄNG

Hälsokraft mitt i Lund

Projektägare: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige Syftet är att få fler människor att delta i hälsofrämjande aktiviteter och att ge dem åtkomst till detta i en naturskön och historisk miljö som är lätt att ta sig...

STÄNG

Skånefestivalen

Projektägare: Staffanstorp kommun Staffanstorp kommun vill etablera en genuin skånsk kulturfestival i Jakriborg i Hjärup, som en besöksmagnet i regionen. Med en bredd av den skånska kulturen; mat, dryck, musik, teater,...

STÄNG

Virtual Reality i Besöksnäringen

Projektägare: Elkington Communication AB   Syftet är att utveckla Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet. Projektidén är att välja ut ett antal besöksmål i Lund...

STÄNG

Kunskapsstråket – framtid och historia för barn

Projektägare: Uppåkra Arkeologiska Center Syftet är att genomföra en förstudie som syftar till att kartlägga förutsättningarna för ett nytt pedagogiskt konceptet. I Lundaland ligger två platser som är av världsintresse,...

STÄNG

Uppåkra- the search for international cooperation in digitalisation

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Projektidén går ut på att under förstudien hitta internationella partners för att testa och skapa ett digitalt verktyg som kan förenkla förmedlingen av en arkeologisk pl...

STÄNG

Stärka tillväxten och öka attraktionskraften i tätorterna inom Lunds kommun

Projektägare: Lunds kommun Syftet med projektet är att genomföra en avgränsad förstudie för att identifiera och uppmuntra nya idéer till utveckling. Att få boende på landbygden att söka utvecklingsmöjligheter utifrån la...

STÄNG

Infopoints – förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun

Det gläder oss att kunna meddela att projektägaren Hässleholms Kommun nu har fått positivt beslut om att genomföra projektet Infopoints! Ett projekt som handlar om att upprätta Infopoints på besöksmål runt om i k...

STÄNG

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter

Projektägare: Krinova AB Det gläder oss att meddela att ännu ett projekt beviljats stöd från Jordbruksverket! Ett projekt som handlar om att utveckla och sprida  en upphandlingsmodell som skall möjliggöra för mindre och...

STÄNG

SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé

Vi är otroligt glada över att kunna meddela att detta projekt idag fått beslut om bifall på det sökta stödet, 1 191 216 kronor, från Jordbruksverket och att man nu kan påbörja det man vill genomföra. Vi ser fram emot att föl...

STÄNG

Base Camp Skåne har beviljats stöd

Projektägare: DOGO Productions, Jim Nilsson Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Base Camp Skåne. Projektet har beviljats ett projektstöd om 51 607:- från Jordbruksv...

STÄNG

Restaureringen av Sanatorieskogen i Tyringe

Projektägare: Tyringe Byalag Vi är fantastiskt glada över att Jordbruksverket 2017-07-03 gett positivt besked om stöd till projektet Restaurering av miljön i Sanatorieskogen . Projektet har beviljats ett projektstöd om 23...

STÄNG

Entreprenörsmiljö Hässleholm

Projektägare: Hässleholms Kommun Projektet ska underlätta för företag att starta verksamheter genom att erbjuda en fysisk miljö med utrymme för nätverkande och tillgång till företagsstöd från professionella rådgivare. Kont...

STÄNG

Ett kladdigt event

Att skapa tillsammans ger gemenskap på grönområdena utanför Landskrona  Albatrim och Alia är ungdomsledare på Cityidrotten i Landskrona. De arbetar med att ge ungdomar i orterna runt Landskrona en meningsfull fritid. Ofta ...

STÄNG

Aktivitet för de yngsta under Örkelljungadagarna, och breakdancen kommer till Båstad

Den 15 maj blev två ungdomsprojekt beviljade under Ung Kraft och Vilja. Kidz Zone är en aktivitet för de yngre barnen i samband med Örkelljungadagarna.  B Breakers vänder sig till unga mellan 15 och 25 år, och målet är att br...

STÄNG

Toilet Beauty

En lokal entreprenör har beviljats stöd för att utveckla en miljövänlig toalettborste. Syftet med projektet är att ersätta den gamla toalettborsten i farlig plast, med en miljövänlig toalettborste. Den miljövänliga borsten...

STÄNG

Expose It

Många unga bär på en oro som är relaterad till klimatförändringar och ohållbara miljölösningar och klimatfrågan samlar människor över alla former av gränser. Leaderprojektet Expose It vill ta denna oro på allvar lokalt, och e...

STÄNG

Ny ungdomscoach ska vägleda unga att driva projekt i nordvästra Skåne

Ung kraft och vilja är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av Åsa Johnsson, nyanställd ungdomscoach.  I sin roll som ungdomscoach ska Åsa vägleda un...

STÄNG

Bidrag till sex nya Kreativa idéer för integration och Kullaturism

6 februari godkändes hela fem nya kreativa idéer med pengar från Socialfonden, och ett projekt inom Landsbygdsfonden.   Föreningen Ta sats med ursprung i ett HVB-hem för nyanlända ungdomar verkar inom hela nordväst...

STÄNG

Första Ung kraft och Vilja och tre nya Kreativa idéer

25 oktober beviljade Jordbruksverket det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja,  och tre nya Kreativa idéer.   Delprojekt: Unga tankar om klimatet  Nu är det första delprojektet inom Ung Kraft och Vilja i...

STÄNG

Filmskola, aktivitet utanför staden och biologiskt nedbrytbar toalettborste

Leader Nordvästra Skåne med Öresund godkände den 25 september ytterligare tre delprojekt under Paraplyerna, som går under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla tre projektet beviljas bidrag ur landsbygdsfonden med 40 000 kronor...

STÄNG

Ansökan om utökning och utveckling av biodling

Personerna som driver B&V Närproducerad honung har kunskap om hur man skapar nya bisamhällen, och de vill driva biodling på ett modernt vis och ta vara på resurserna de har på bästa sätt. B&V Närproducerad honung h...

STÄNG

Ung Kraft och Vilja 2

Ung kraft och Vilja 2 är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av en projektledare.  Syfte och mål: Syftet med projektet är att uppmuntra till initiat...

STÄNG

Ung Kraft och Vilja 1

Ung kraft och vilja 1 är ett paraplyprojekt som ägs av LAG Leader Nordvästra Skåne med  Öresund. Ung kraft och vilja kommer att drivas av en projektledare.  Syfte och mål: Syftet med projektet är att uppmuntra till initiat...

STÄNG

Matmarknad, äppelfest och bygdebastu

Mitt under semesterperioden träffades en beslutsgrupp från Leader Nordvästra Skåne med Öresund, för att ta beslut om ytterligare tre projekt under samlingsnamnet Kreativa idéer. Alla ansökningar blev godkända. Smaker från Sö...

STÄNG

Första två delprojekten klara

De första två delprojekten under Leader nordvästra Skånes fyra paraplyprojekt Kreativa idéer är färdigbehandlade och genomförs inom kort. Öppet på landet Först ut med en komplett ansökan om stöd för mindre projekt var...

STÄNG

Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden

Komsi - Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden - kommer att jobba för att stärka och utbilda människor som står långt från arbetsmarknaden. Projektet kommer samtidigt att stärka det lokala näringslivet, turism, s...

STÄNG

Pengar till Kreativa idéer

Nordvästra Skåne med Öresund har något som kallas Paraplyprojekt. Under dem går det enkelt att få projektstöd upp till 40 000 kr via EU-fonder för att genomföra småprojekt för att prova en idé som kan vara till nytta för mång...

STÄNG

Destination Söderåsen

Med Destination Söderåsen vill Bjuvs-, Klippans-, Svalövs och Åstorps kommuner tillsammans med Söderåsens Nationalpark och Familjen Helsingborg lyfta fram bredden av aktiviteter, boenden och sevärdheter över hela Söderåsenomr...

STÄNG

Mötesplats Söderåsen

Mötesplats Söderåsen ska bli en attraktiv och naturlig mötesplats i Bjuvs kommun, där människor kan umgås året runt. Anläggningen ska genom kvalitet och ett modernt och brett utbud av aktiviteter inspirera till ett aktivare l...

STÄNG

Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten

Projektet är LAG-ägt och vill skapa intresse och sprida kunskap kring havet och havsmiljön i vårt närområde. Genom roliga, spännande och havsnära aktiviteter ska det erbjuda möjlighet till engagemang för och kunskap om de utm...

STÄNG

Träffpunkt Elfdalen

Projektet vill skapa en träffpunkt för unga och gamla där man kan umgås och träffa människor, kulturer och historia ute i vår natur. Här ska man kunna vara fysiskt aktiv, pausa från vardagen och låta fantasin och kreativitet ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv

LAG beslutade vid sitt senaste sammanträde att ställa sig bakom det transnationella samarbetsprojektet kring säl och skarv. Detta transnationella samarbetsprojekt ska sammanställa befintlig forskning och fakta om sälens och ...

STÄNG

Höganäs Hästcenter

Vid sitt senaste möte beslutade LAG att bevilja stöd till förstudien Höganäs Hästcenter. Projektet är en förstudie som syftar till att ta fram underlag för att kunna bygga upp ett hästcenter som står sig konkurrenskraftigt...

STÄNG

Ett hållbart fiske i Öresund

Leader nordvästra Skåne med Öresunds driver projektet Ett hållbart fiske i Öresund. I dag upplever både yrkesfiskare och olika slags fritidsfiskare att deras kunskap och verklighetsbild varken tillvaratas eller värdesätts ...

STÄNG

Hvens natur- och kulturmiljö.

Vid sitt senaste sammanträde godkände styrelsen för Leader nordvästra Skåne med Öresund, projektet Lokal förvaltning av Hvens natur och kulturmiljö. Projektet är en förstudie för att undersöka förutsättningarna för hur Hve...

STÄNG

Naturarenan vid Hjälmsjö

Projektidén är att tillgängliggöra Hjälmsjöns södra del med många olika natursporter och verksamheter. Sport och aktivitet som kan utövas på en insjö och i skogen. Året runt!  Örkelljunga och Hjälmsjön kan bli en unik kombina...

STÄNG

Food Evolution

Projektet ska genom en förstudie förankra samt skapa delaktighet och engagemang kring projektägarnas planer och vision om Food Evolution i alla tio kommuner som ingår i området Leader Nordväst med Öresund. Projektet ska börja...

STÄNG

Ingeborrarp ett kulturcentrum

Projektet ska skapa en kreativ mötesplats med ambitionen att berätta lokal historia på ett nyskapande sätt. Med hjälp av olika kulturyttringar ska Ingeborrarp lyfta som besöksmål samt skapa ett större intresse för vårt gemens...

STÄNG

Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt.

Projektnamn: Åsljungasjön -livskvalitet på riktigt Sökande: Åsljunga intresseförening Journalnummer: 2016-3664 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygds...

STÄNG

Säkrare upplevelser med bruksspelet

  Bruksspelet i Klippan ska bli ett kulturellt fyrtorn i nordvästra Skåne och en reseanledning för besökare som dessutom ska erbjudas upplevelsepaket med lokalproducerad mat, lokal shopping och övernattningar på minde...

STÄNG

Konstskola i Torekov

    Konstskola i Torekov. Vid  mötet den 5 december beslutade Leader i nordvästra Skåne med Öresund att bevilja projektet Konstskola i Torekov stöd för att gå vidare i arbetet med att etablera en konstskola...

STÄNG

R:ekobyn – en ekoby i Röstånga

Projektnamn: R:ekobyn - en ekoby i Röstånga Sökande: Röstånga ekoby ekonomisk förening Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling. Åtgärd: Ge...

STÄNG

Aktiv livsstil Båstad-Bjäre

Projektägarna Båstad Turism & Näringsliv är en ekonomisk förening med cirka 300 medlemmar. Nu vill man profilera och utveckla Båstad-Bjäre utifrån konceptet ”Aktiv livsstil”. Detta ska ske genom att erbjuda möjligheter ti...

STÄNG

Kulla-GO

Projektnamn: Kulla Go -Create your own paths in Kullabygden Sökande: Föreningen Ja till hänvisningsapp i Höganäs Journalnummer: 2016-5873 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har ...

STÄNG

Aktiv livsstil – Båstad Bjäre

Aktiv livsstil - Båstad Bjäre Projektnamn: Aktiv livsstil - Båstad Bjäre Sökande: Föreningen Båstad Turism och näringsliv Journalnummer: 2016-5863 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom pro...

STÄNG

Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla

LAG-styrelsen för nordvästra Skåne med Öresund beviljade vid sammanträdet den 21 juni stöd till den gamla vattenmöllan. Möllan ligger nedanför Krapperups slott, alldeles vid strandkanter och har anor åtminstone tillbaka till ...

STÄNG

Affärsresan Örkelljunga

Projektnamn: Affärsresan Sökande: Örkelljunga Näringsliv - ekonomisk förening Journalnummer: 2016-3734 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling...

STÄNG

Rekreationsområde Makadammen i Åstorp

Projektnamn: Rekreationsområde Makadammen i Åstorp Sökande: Åstorps kommun Journalnummer: 2016-3855 Fond och motivering: Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling eftersom projektet har fokus på allmän landsbygdsutveckling....

STÄNG

La Source

Unga som ges möjlighet forma och påverka sin vardag och fritid blir engagerade och delaktiga i den lokala utvecklingen. Om projektet La Source huvudsakliga syfte är att stötta unga mellan 13 och 25 år i leaderområdet att in...

STÄNG

Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne

En vassare hästnäring bidrar till hållbar tillväxt i sydöstra Skåne med fler arbetstillfällen, fler bofasta, fler året-runt-besökare och ett större utbud av fritidsaktiviteter. Om projektet Under arbetet med pilotprojektet ...

STÄNG

Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

Förankring, engagemang och sökandet efter Vombsjösänkans gemensamma identitet skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och ett kommande biosfärområde. Om projektet Detta samverkansprojekts främsta syfte är att stött...

STÄNG

Förstudie: Samverkan mot invasiva arter

Representanter från byaråden är mycket positiva till att kommunerna genom projektet tagit itu med frågan invasiva arter på allvar, något som efterfrågats under en längre tid. Om projektet Syftet med projektet, som är en för...

STÄNG

En vik i Sjöriket Skåne

Vi ser ett oerhört engagemang för bygden, för frågorna runt Arkelstorpsviken och för vårt projekt. Om projektet Besökare och boende vid Arkelstorpsviken, den norra delen av Oppmannasjön, har under årens lopp upplevt att vik...

STÄNG

Från SFI till arbete

Personer från Syrien har ofta två yrken eftersom det på 80- och 90-talet var stora ekonomiproblem där och många var tvungna att arbeta i flera skift. Det kan till exempel finnas personer som är både ekonom och målare. Det kan...

STÄNG

Österlens sköna vattendrag

Vi kan redan se flera positiva effekter av leaderprojektet. Med ett ekonomiskt stöd ges möjlighet för någon att sätta sig in i frågorna och arbeta med långsiktiga lösningar. Det understödjer dessutom de ideella föreningarna a...

STÄNG

Färsk fisk – från hav till bord

Detta samarbete innebär ett stort kunskapsutbyte och vi lär av varandra. Tillsammans kan vi utveckla en gemensam kunskapsplattform kring kustnära fiske i Skåne – något som vi alla kan dra nytta av, och som kan skapa bra syner...

STÄNG

FXH – Future Experience Hub

Vi vill lokalisera och stödja människor med idéer om nya digitala lösningar som många företag inom besöksnäringen kan ha nytta av. Egentligen vill vi heller inte begränsa oss till turism, utan alla digitala entreprenörer ska ...

STÄNG

Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv

Det finns cirka 6000 yrkesfiskare runt Östersjön som arbetar med kustnära fiske varav vi har intervjuat 230 stycken. Många av dessa fiskare uttrycker en tacksamhet över möjligheten att få berätta hur det går för dem och för a...

STÄNG

Nötodling Österlen

Det finns ett oerhört intresse kring odlingssystem som efterliknar den naturliga mångfald som finns i t.ex. en vild skog där växterna hjälper varandra. Nötodlingen i skogsträdgården i Lilla Skräddaröd på Österlen går i bräsch...

STÄNG

Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm

En tillgänglig natur skapar en attraktiv bygd att bo i och ökar turismen. Om projektet Projektet går ut på att skapa tolv mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder för att öka tillgängligheten till naturen för mountainbikecykl...

STÄNG

Marinpedagogisk verksamhet (avslutat)

Responsen från elever och lärare är över förväntan. Lärare berättar att elever, som kanske inte alltid tycks vara engagerade i skolan, vaknar till när de kommer hit. Det blir oftast roligare när det är praktiskt arbete, men d...

STÄNG

Förstudie Hantverkskompetens (avslutat)

Hur kan vi på bästa sätt tillvarata värdefull kompetens kring traditionella metoder för att restaurera gamla byggnader med ett kulturhistoriskt värde? Om projektet Tanken med detta projekt var att skapa en förstudie kring k...

STÄNG

Must-SM i Kivik (avslutat)

Som äppelodlare eller mustare är man väldigt nära basnäringen. Man är kanske inte alltid så marknadsorienterad. Must-SM har inneburit ett första steg in i den världen och det att börja tänka på förpackning, marknadsföring och...

STÄNG

Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat)

Företagare har ofta problem med att få tiden att räcka till, att utveckla sitt företag är inte alltid prioriterat. Men av de 70-tal företagare som medverkat på någon av våra aktiviteter har vi sett att några, som tagit sig ti...

STÄNG

Yalla Sjöbo (avslutat)

Klimatförändringarna kan ge oss utökade möjligheter till lokal odling av helt nya grödor från andra länder. Vi har rätt kunskaper om dessa råvaror och kan på så sätt bidra till den lokala livsmedelsutvecklingen. Om projektet...

STÄNG

Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne

Stöd och inspiration till lokala och innovativa företagare ger ökad tillväxt på landsbygden. Om projektet Innovationscenter för landsbygden stödjer den lokala entreprenören genom att arbeta proaktivt med att hitta rätt stöd...

STÄNG

Världens kök – Botildenborg

Projektägare: Xenofilia AB Gården Botildenborg är under utveckling. Man vill bygga ett professionellt kök för arbetsträning till nyanlända och utrikesfödda med fokus på kvinnor, ge arbetsmöjligheter för unga i området geno...

STÄNG

Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus

Projektägare: Vismarslöv Brygghus AB Avsikten med projektet är att marknadsföra Vismarlövs Brygghus. Genom varumärkesbyggande och riktad kommunikationsstrategi är möjligheterna större att lyckas. Strategin för projektet är...

STÄNG

Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer

Projektägare: Vellinge Kommun Syftet med projektet är att förstärka upplevelser i natur och kulturmiljöer genom att använda digital teknik som multisensoriska förstärkare. Man vill också attrahera fler besökare samt öka ti...

STÄNG

Smart Little Village

Projektägare: Gefion AB Innehållet i konferensen innehåller ett kunskapsutbyte mellan olika småkommuner med exempel från Sverige men också internationellt. Skurups kommun har anlitat företaget Gefion AB för att genomför...

STÄNG

Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand

Projektägare: Lilla Beddinge Byalag Avsikten med projektet är att renovera fd Rödakorsstugan med tillhörande mindre byggnad och skapa samlingslokal med bastu. Efterfrågan för vinterbad finns både bland medlemmar och turist...

STÄNG

Odla utan gränser

Projektägare: Stiftelsen Botildenborg Projektet har för avsikt att skapa viktiga möten mellan den skånska odlingstraditionen och de globala influenser som nya svenskar har med sig. Botildenlund är byggt 1860 och är bel...

STÄNG

Kungshaga 4H-klubb

Projektägare: Kungshaga 4H, ideell förening Projektet avser uppstart av en 4H-klubb på Kungshaga Gård i Höllviken, Vellinge kommun. Kungshaga 4H-klubb är den första i sitt slag i Söderslättsregionen och riktar sig dels til...

STÄNG

Glostorp Ridområde

Projektägare: Hästrådet i Sydväst Avsikten med projektet är ridstigar i ett sling- och promenadstråk på jordbruksmark i Glostorp. Detta ska förbinda Glostorps by med Käglinge Naturområde. Investeringen ska öka kvalitet...

STÄNG

Hörte Lanthandel

Projektägare: Skog, hav & Slätt AB Avsikten med projektet är att lyfta fram skånskt mathantverk och dess producenter både nationellt och internationellt. Skapa en plats där alla är välkomna och visar mångfalden i l...

STÄNG

Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg

Projektägare: Sveriges Sportfiske och  Fiskevårdsförbund Avsikten med projektet är en förstudie att samla information för att göra en utvärdering av förutsättningarna för sportfisketurism i Trelleborg. Peka på möjlighe...

STÄNG

Oxiespåret

Genom Oxiespåret vill projektgruppen belysa och lyfta fram särskilt betydelsefulla platser i Oxie och allt kul som händer i området samt ta fram en ny utsiktsplats. Oxie är en stadsdel i utkanten av Malmö, vackert belägen ...

STÄNG

Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt

Projektägare: Travel Shop i Europa Köpenhamn är södra Skandinaviens i särklass största besöksmål. Trots att Skåne ingår i Greater Copenhagen så utgör landsgränsen en barriär. I projektet ska därför turer organiseras där gä...

STÄNG

Matte för alla

Projektägare: Pi idé AB Matte för alla går ut på att skapa en uthållig modell för läxhjälp/extrastöd i matematik i Söderslättsområdet med hjälp av innovativ teknik som samtidigt ger sysselsättning åt unga och nyanlända. ...

STÄNG

Södra Åby Byahus

https://www.youtube.com/watch?v=4001ahjkFjA Projektägare:Södra Åby Hembygdsförening Avsikten med projektet är att genom att köpa in kyrkstugan i S. Åby få en bas för Södra Åby Hembygdsförening och etablera en social möt...

STÄNG

Limitless Park

Projektägare: Lavendelfarmen Limitless Park handlar om att bygga upp en trampolinpark utomhus som även ska fungera som mötesplats för ungdomarna på Söderslätt. Det saknas ett samlingsställe för ungdomar med intresse f...

STÄNG

Destination Svedala

Projektägare: Svedala kommun Projektet ska utveckla och profilera Svedala kommun som ett attraktivt besöksmål året runt inom Söderslätt och därigenom stärka hela Söderslätt. I Svedala finns ett brett utbud av handel (bu...

STÄNG

Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö

Projektägare: Malmö Stad Med samlad matkraft kan en lokal livsmedelsstrategi förena aktörer i gemensamma mål och visioner för att lyfta Malmö som en hållbar matstad där utveckling och matglädje får spira. Malmö stad ska sa...

STÄNG

Femnet – från idé till utveckling

Projektägare: Femnet, Oxie  Projektet ska skapa en mötesplats för dialog med nya svenskar och väcka möjligheter och alternativ både för ”gamla” och nya svenskar. Projektet Från idé till utveckling - Landsbygdskraft för ...

STÄNG

Växa med Hästkraft

Projektnamn: Växa med Hästkraft Projektägare: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek För. Beviljat stöd: 1 977 902 kr Projektidé: Inom daglig verksamhet, som beviljas personer med olika funktionshinder, fysiska e...

STÄNG

Leader like hike

Projektnamn: Leader like hike Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 600 000 kr Projektidé: I det här projektet får lokala entreprenörer och föreningar hjälp med att skapa kontakter med va...

STÄNG

MittSkånes Dryckesfestival

Projektnamn: MittSkånes Dryckesfestival Projektägare: MittSkåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 1 215 543 kr Projektidé: Vi vill skapa en festival som hyllar de skånska dryckerna med fokus på lärande, kuns...

STÄNG

Askerödbygdens byförening

Projektnamn: Askerödbygdens byförening Projektägare: Askerödbygdens byförening Beviljat stöd: 1 230 000 kr   Beskrivning av projektet: Renovering av en befintlig byggnad i Askeröds hjärta för att skapa en n...

STÄNG

Nya Hallaskog

Projektnamn: Nya Hallaskog Projektägare: KFUM Malmö Beviljat stöd: 1 050 218 kr   Beskrivning av projektet: I MittSkåne finns idag ingen annan lokal och regional mötesplats som är tillgänglighetsanpassad, med ...

STÄNG

Tillgång till Tillgångarna

Projektnamn: Tillgång till Tillgångarna Projektägare: Centrum för Publikt Entreprenörskap Beviljat stöd: 662 061 kr Tillgång till Tillgångarna - Ett projekt om resurser och innovativa finansieringslösningar på landsbygden....

STÄNG

Utveckling för framtiden

Projektnamn: Utveckling för framtiden Projektägare: Eslövs Skyttegille Beviljat stöd: 192 120 kr LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrån perspektiv och därigenom en sann leaderanda. Pr...

STÄNG

Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum

Projektnamn: Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum Projektägare: Ringsjöortens Biodlarförening Beviljat stöd: 198 850 kr LAG beslutade att prioritera projektet då det bidrar till en hållbar och utökad lokal ...

STÄNG

Byutveckling via skateboard

Projektnamn: Byutveckling via skateboard Projektägare: Frisksportarklubben Tor Beviljat stöd: 736 600 kr LAG beslutade att prioritera projektet eftersom det skapar ett intresse för landsbygden och mindre tätorter hos...

STÄNG

Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne

Projektnamn: Kreativa Mittskåne Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 400 000 kr Projektets syfte är att uppmuntra verksamhetsområdets aktörer att testa nya sätt att arbeta för att skapa...

STÄNG

Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus

Projektnamn: Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus Projektägare: Hörby kommun (Visit Mittskåne)  Beviljat stöd: 401 101 kr Projektets syfte är att genom kartläggning och tester av befintliga leder, vandring/c...

STÄNG

Marknadsplats Önneköp

Projektnamn: Marknadsplatsen Önneköp Projektägare: Önneköps Byaförening Beviljat stöd: 425 247 kr LAG beslutar att prioritera projektet då det har ett tydligt underifrånperspektiv samt främjar en levande och attrakt...

STÄNG

Fossilfritt i Mittskåne

Projektnamn: Fossilfritt i Mittskåne Projektägare: Mittskåne Utveckling Ideell Förening Beviljat stöd: 1 398 775 kr  LAG beslutar att prioritera projektet Fossilfritt i MittSkåne. LAG anser att projektet passar bra i...

STÄNG

Presentkort VINN MittSkåne – Vandring, Inspiration, Njutning, Natur

Projektnamn: Presentkort VINN MittSkåne - Vandring, Inspiration, Njutning, Natur Projektägare: Belyazid Consulting & Communication AB Beviljat stöd: 309 000 kr Projektidén är att sälja in regionen MittSkåne som ...

STÄNG

Paraplyprojekt för unga

Projektnamn: Ung i MittSkåne Stad och Land Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat stöd 400 000 Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition "unga" är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi a...

STÄNG

Paraplyprojekt för unga

Projektnamn: Ung i MittSkåne Projektägare: MittSkåne Utveckling Beviljat stöd 400 000 Genom ett paraplyprojekt riktat till unga i MittSkåne (definition "unga" är samma som MUCF, ålder 13-25) avser vi att öka dela...

STÄNG

Locka unga till gröna sektorn

Projektnamn: Ungas möjligheter i den gröna sektorn Projektägare: Föreningen Transfer Beviljat stöd: 1026258 Projektet ska genomföras i syfte att nå högstadieelever med kunskap och inspiration för att locka till utb...

STÄNG

På väg tillbaka till arbetslivet

Projektnamn: Utbilda för en hållbar landsbygd Projektägare Prima Prima Beviljat stöd: 1 056 310 kronor Företaget Prima Prima är ett socialt företag med verksamhetsområde i Mellanskåne. Vi arbetar med att stödja männi...

STÄNG

Matlandet MittSkåne

Syftet med förstudien Matlandet MittSkåne är att undersöka om det finns underlag för att öka försäljning av lokalproducerad mat inom handel och service i MittSkåne.  Målet är att göra en kartläggning över hur många aktörer...

STÄNG

Swedish Food Camp by MittSkåne

Syftet med projektet är att genom samverkan mellan lokala aktörer utveckla kvalitetssäkrade och bokningsbara upplevelser med fokus på natur och mat i kombination. Samt att testa dessa gentemot en internationell testpatrull. ...

STÄNG

Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark

Projektnamn: Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark Projektägare: Långaröds Trädgårdar Beviljat stöd: 1 000 000 kr Idén med projektet är att skapa en öppen besöksträdgård där fokus ligger på biol...

STÄNG

Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne

Syftet med projektet är att utveckla Skarhult till en reseanledning för Mittskåne. Här kan närboende känna stolthet och tillhörighet. Genom att lyfta och tillgängliggöra historiska miljöer och historiska händelser blir Skarhu...

STÄNG

Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla

Projektet Ludvigsborgshallen  - en allaktivitetshall för alla, är en förstudie för att utreda förutsättningarna  för ett lyckosamt och konstruktivt genomförandeprojekt av en Allhall. Syftet är att ta fram en konceptutveckl...

Dayhack for kids – en gamingarrangör riktad till barn och unga Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Bigården – kunskapscentrum och mötesplats Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
MOOWED Landsbygdsfonden, Social inkludering
Barnens hembygdspark Landsbygdsfonden, Social inkludering
Den generösa skogen: ett skogsäventyr Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Social inkludering
Projekt KATUSBLOMMAN – en innovativ evolutionsprocess i efterdyningarna av en nedläggning Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Allaktivitetshus på Furehov Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Fisk på land Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Snapphanetåget Konkurrenskraft, Regionalfonden, Skånes Ess
PULS-byn Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
En vik i Sjöriket Skåne (Arkelstorpsviken) Havs- och fiskerifonden, Skånes Ess, Sydöstra Skåne
Humleslingan – värd en dag till Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Arkelstorps Brunn – den medicinska hälsoträdgården Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Unga Ess LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Paraplyprojekt Konkurrenskraft, LAG-ägt projekt, Land/vatten, Landsbygdsfonden, Regionalfonden, Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Läget landet LAG-ägt projekt, Regionalfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Rädda Immeln Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Miljöplansprojektet LAG-ägt projekt, Land/vatten, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Mötesplats Färevallen Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Social inkludering
Besöka Osby Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Medeltida Åhus Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Klubb Sonya – vägen in Skånes Ess, Social inkludering, Socialfonden
Mötesplats Blåherremölla Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Småbåtshamn i Österslöv Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Hola Lake Immeln Land/vatten, Landsbygdsfonden, Samverkansprojekt, Skånes Ess, Transnationellt
Förstudie Arkelstorp Brunn – den medicinska hälsoträdgården Förstudie, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Innovativa finansieringslösningar på landsbygden Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Innovativa Ess Korskopplingar, LAG-ägt projekt, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
MATupphandling 80/20 Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Espresso News – kompass Projektstöd till företag, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering, Socialfonden
Naturliga Göinge Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Nordic Outcraft Festival och Vildmarksbyn Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Tusen röster för nordöstra Skåne Regionalfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad, Social inkludering
Scanisaurus 2.021 Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess
Scenkraft Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Sliperiet Gylsboda Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Lill-Stinas café Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess
Agnes gårdsmejeri Konkurrenskraft, Landsbygdsfonden, Projektstöd till företag, Skånes Ess
Mötesplats Balsby Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Reportrar i landsbygdens tjänst Korskopplingar, Landsbygdsfonden, Skånes Ess, Slutrapporterad
Local food and drink Insatsområde 2 Växtkraft, LAG-ägt, Landsbygdsfonden, Lundaland, transnationellt
Kreativa idéer mat och dryck Insatsområde 2 Växtkraft, LAG-ägt, Landsbygdsfonden, Lundaland, Paraplyprojekt
SAVED Restaurang och catering av räddade råvaror insatsområde 5 Tankekraft, Lundaland, Socialfonden
Mötesplats Slottsstallet Insatsområde 1 Lyftkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland, Projektstöd till företag
Nya jobb i Lundaland – avlöna privat insatsområde 5 Tankekraft, Lundaland, Regionalfonden
1000 år längs ån insatsområde 3 Lyskraft, landsbygdfonden, Lundaland
Hållbar Växtkraft Häst i Lundaland Insatsområde 2 Växtkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa (HUT) insatsområde 5 Tankekraft, Lundaland, Socialfonden
BACKAGÅRDEN Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, LAG-ägt, Landsbygden
Fokus Torna Hällestad insatsområde 5 Tankekraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Destination Torna Hällestad Insatsområde 2 Växtkraft, Lundaland, Regionalfonden
Testbädd/mötesplats Alnarp insatsområde 5 Tankekraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma insatsområde 4 Hälsokraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
(Förstudie) Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma förstudie, insatsområde 4 Hälsokraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Attraktiva Lomma i Lundaland Insatsområde 2 Växtkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Forntid möter framtid insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Tillsammans för Biosfärsområde Vombsjösänkan insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland, Samverkansprojekt
Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun insatsområde 5 Tankekraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
KKN på landsbygden Insatsområde 2 Växtkraft, Lundaland, Regionalfonden
Virtual Reality i Besöksnäringen 2 Insatsområde 2 Växtkraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Hästnäringsforum i Lundaland förstudie, insatsområde 5 Tankekraft, landbygdsfonden, Lundaland
Framtidens mat och dryck förstudie, Insatsområde 2 Växtkraft, LAG-ägt, Landsbygdsfonden, Lundaland, transnationellt
Perpetuum Mobile – en modell för att skapa jobb Delaktighet och integration i lokalsamhället, Genomförande, Lag PH, Landsbygdsfonden
FJORGYN Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Socialfonden
Torupasjön Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Uppstart KIA Insatsområde 1 Lyftkraft, Landsbygden, Lundaland
Örtoftapromenaden insatsområde 4 Hälsokraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Hälsokraft mitt i Lund Insatsområde 2 Växtkraft, Lundaland, Regionalfonden
Skånefestivalen insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Virtual Reality i Besöksnäringen förstudie, insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Kunskapsstråket – framtid och historia för barn förstudie, insatsområde 3 Lyskraft, Landsbygdsfonden, Lundaland
Uppåkra- the search for international cooperation in digitalisation förstudie, insatsområde 3 Lyskraft, landbygdsfonden, Lundaland
Stärka tillväxten och öka attraktionskraften i tätorterna inom Lunds kommun förstudie, insatsområde 5 Tankekraft, landbygdsfonden, Lundaland
Infopoints – förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter Lag PH, Landsbygdsfonden, Näringsliv inklusive turism
SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé Delaktighet och integration i lokalsamhället, Lag PH, Landsbygdsfonden
Base Camp Skåne har beviljats stöd Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Restaureringen av Sanatorieskogen i Tyringe Hållbart och tillgängligt samhälle, Lag PH, Landsbygdsfonden
Entreprenörsmiljö Hässleholm Lag PH, Näringsliv inklusive turism, Regionalfonden
Ett kladdigt event beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, Ung Kraft och Vilja
Aktivitet för de yngsta under Örkelljungadagarna, och breakdancen kommer till Båstad beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, Ung Kraft och Vilja
Toilet Beauty beviljade projekt, företagsstöd, innovation, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter
Expose It beviljade projekt, Klimatoro, landsbygdsfonden, nyheter, Teater Amabile
Ny ungdomscoach ska vägleda unga att driva projekt i nordvästra Skåne beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd
Bidrag till sex nya Kreativa idéer för integration och Kullaturism kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd, socialfond
Första Ung kraft och Vilja och tre nya Kreativa idéer beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Filmskola, aktivitet utanför staden och biologiskt nedbrytbar toalettborste beviljade projekt, kreativa idéer, landsbygdsfonden, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Ansökan om utökning och utveckling av biodling beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, landsbygdsfonden, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Ung Kraft och Vilja 2 beviljade projekt, kreativt lärande, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, Lokal attraktivitet, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd, smart resursförsörjning
Ung Kraft och Vilja 1 beviljade projekt, leader, Leader Nordvästra Skåne med Öresund, lokalt ledd utveckling, nyheter, paraplyprojekt, projektstöd
Matmarknad, äppelfest och bygdebastu beviljade projekt, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Första två delprojekten klara beviljade projekt, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Komsi – Kompetens, samverkan och inkludering på landsbygden beviljade projekt, nyheter, Röstånga, socialfond
Pengar till Kreativa idéer beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, kreativa idéer, leader, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Destination Söderåsen beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning, lokalt ledd utveckling, nyheter, projektstöd
Mötesplats Söderåsen beviljade projekt, Bjuv, Golf, Idrott, nyheter, Träning
Mitt Hav – Skäldervikens och Kattegatts vatten beviljade projekt, nyheter
Träffpunkt Elfdalen beviljade projekt, nyheter
Transnationellt samarbetsprojekt – säl och skarv detaljerad projektbeskrivning, nyheter
Höganäs Hästcenter
Ett hållbart fiske i Öresund beviljade projekt, havs- och fiskerifonden, nyheter
Hvens natur- och kulturmiljö. beviljade projekt, nyheter
Naturarenan vid Hjälmsjö beviljade projekt, nyheter
Food Evolution beviljade projekt, nyheter
Ingeborrarp ett kulturcentrum
Åsljungasjön – livskvalitet på riktigt.
Säkrare upplevelser med bruksspelet beviljade projekt, nyheter
Konstskola i Torekov beviljade projekt, nyheter
R:ekobyn – en ekoby i Röstånga beviljade projekt, detaljerad projektbeskrivning
Aktiv livsstil Båstad-Bjäre beviljade projekt
Kulla-GO deta
Aktiv livsstil – Båstad Bjäre beviljade projekt
Restaureringen av Krapperups gamla vattenmölla beviljade projekt
Affärsresan Örkelljunga
Rekreationsområde Makadammen i Åstorp
La Source Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet
Hållbart hästföretagande i sydöstra Skåne Kommunikation och tillgänglighet, Regionala utvecklingsfonden
Samverkansprojekt: Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie: Samverkan mot invasiva arter Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
En vik i Sjöriket Skåne Havs- och fiskerifonden, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Från SFI till arbete Kommunikation och tillgänglighet, Socialfonden
Österlens sköna vattendrag Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Färsk fisk – från hav till bord Havs- och fiskerifonden, Närproducerat och nya lokala marknader
FXH – Future Experience Hub Närproducerat och nya lokala marknader, Regionala utvecklingsfonden
Transnationellt samarbetsprojekt säl och skarv Havs- och fiskerifonden, Närproducerat och nya lokala marknader
Nötodling Österlen Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Hållbar tillväxt genom ledbaserad turism och fritid – mountainbikeleder i Fyledalen och Snogeholm Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet
Marinpedagogisk verksamhet (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Naturvärden och grön och blå tillväxt
Förstudie Hantverkskompetens (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Must-SM i Kivik (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Destination Häst Sydöstra Skåne (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Yalla Sjöbo (avslutat) Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Kommunikation och tillgänglighet
Innovationscenter för landsbygden sydöstra Skåne Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Närproducerat och nya lokala marknader
Världens kök – Botildenborg Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Lokalt förankrat varumärkesbyggande för Vismarslövs Brygghus Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Starkare upplevelser med hjälp av digital teknik i natur och kulturhistoriska miljöer Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Smart Little Village Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Renovering av fd Rödakorsstugan vid den allmänna badplatsen i Beddingestrand Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Odla utan gränser Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Socialfonden, Söderslätt
Kungshaga 4H-klubb Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Glostorp Ridområde Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Hörte Lanthandel Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie Regional Sportfisketurism – Trelleborg Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Söderslätt
Oxiespåret Söderslätt
Skåne är Köpenhamn: Guidade dagsutflykter från Danmark till Söderslätt Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Regionalfonden, Söderslätt
Matte för alla Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Södra Åby Byahus Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden
Limitless Park Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Destination Svedala Insatområde 4: Besöksnäringen binder samman Söderslätts huvudnäringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Förstudie – Lokal livsmedelsstrategi Malmö Insatsområde 1: Ett smart och entreprenörsinriktat jordbruk, Regionalfonden, Söderslätt
Femnet – från idé till utveckling Insatsområde 3: Modiga egenföretagare skapar arbete för fler inom Söderslätts befintliga och nya näringar, Landsbygdsfonden, Söderslätt
Växa med Hästkraft
Leader like hike
MittSkånes Dryckesfestival
Askerödbygdens byförening
Nya Hallaskog
Tillgång till Tillgångarna
Utveckling för framtiden
Utökning av Biboet vid Fulltofta Naturcentrum
Byutveckling via skateboard
Paraplyprojekt: Kreativa MittSkåne
Ledutveckling med Mittskånes företag i fokus
Marknadsplats Önneköp
Fossilfritt i Mittskåne
Presentkort VINN MittSkåne – Vandring, Inspiration, Njutning, Natur
Paraplyprojekt för unga
Paraplyprojekt för unga
Locka unga till gröna sektorn
På väg tillbaka till arbetslivet
Matlandet MittSkåne
Swedish Food Camp by MittSkåne
Långaröds trädgårdar ekologisk besöksträdgård och matodlingspark
Mötesplats Skarhults slott – ett fyrtorn i MittSkåne
Ludvigsborgshallen – En allaktivitetshall för alla