Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Nya jobb i Lundaland – avlöna privat

Publicerades 1 april 2019

Projektägare: Adalta AB Genom en informationskampanj ska invånarna i Lundaland lära sig hur en privatperson ska göra för att avlöna en annan privatperson. Drivkraften är att underlätta för människor som kommer till Sverige...

Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa (HUT)

Publicerades 25 februari 2019

Projektägare: Coompanion Skåne, genomförande tillsammans med Humlamaden REHAB Terapeutiska omgivningar med djur och natur ska hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa att släppa kraven och hitta tillbaka till lusten och mo...

Fokus Torna Hällestad

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Torna Hällestad Fastighets AB Syftet är att starta en process där de som bor och verkar i byn kan ge sin syn på den framtida utvecklingen i Torna Hällestad.  Projektet ska resultera i en gemensam vision fö...

Testbädd/mötesplats Alnarp

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Alnarp Foodtech ekonomisk förening Projektet ska koppla samman forskning, företag och ideell verksamhet för att stödja nytt företagande inom lokalproducerad mat och dryck. Detta görs genom att bygga upp e...

Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Kävlinge kommun Vi vill utifrån Kävlinge kommuns unika förutsättningar föra samman initiativ från dem som bor och verkar i kommunen, vara katalysator för den lokala utvecklingen. Förstudien ska genomföras ...

Hästnäringsforum i Lundaland

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Kävlinge kommun Syftet med förstudien är att lyfta fram hästens roll för den lokala ekonomin och attraktiviteten i att bo på landet. Förstudien har som mål att engagera fler kommuner i Lundaland att gemen...

Läs in fler