Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Kreativa bygder och föreningar Lundaland

Publicerades 19 oktober 2020

Projektägare: Lundaland ideell förening I detta paraplyprojekt kan organisationer, företag och andra intressenter snabbt söka en mindre summa för att testa idéer och utveckla verksamheten. Syftet med projektet är att mi...

SAVED Restaurang och catering av räddade råvaror

Publicerades 27 september 2019

Projektägare: Centrumkyrkan i Staffanstorp SAVED är en mötesplats där räddade människor och räddade råvaror får en ny uppgift och mening. Centrumkyrkan och Medborgarskolan, i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet...

Nya jobb i Lundaland – avlöna privat

Publicerades 1 april 2019

Projektägare: Adalta AB Genom en informationskampanj ska invånarna i Lundaland lära sig hur en privatperson ska göra för att avlöna en annan privatperson. Drivkraften är att underlätta för människor som kommer till Sverige...

Hästunderstödd terapi vid stressrelaterad ohälsa (HUT)

Publicerades 25 februari 2019

Projektägare: Coompanion Skåne, genomförande tillsammans med Humlamaden REHAB Terapeutiska omgivningar med djur och natur ska hjälpa personer med stressrelaterad ohälsa att släppa kraven och hitta tillbaka till lusten och mo...

Fokus Torna Hällestad

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Torna Hällestad Fastighets AB Syftet är att starta en process där de som bor och verkar i byn kan ge sin syn på den framtida utvecklingen i Torna Hällestad.  Projektet ska resultera i en gemensam vision fö...

Testbädd/mötesplats Alnarp

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Alnarp Foodtech ekonomisk förening Projektet ska koppla samman forskning, företag och ideell verksamhet för att stödja nytt företagande inom lokalproducerad mat och dryck. Detta görs genom att bygga upp e...

Läs in fler