Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Skånska Lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Publicerades 20 oktober 2020

Projektägare: Coompanion kooperativ utveckling Skåne Projektet vill stärka och bygga vidare på ett nätverk av lokala lanthandlare för att stärka dessa och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.  Detta är ett samarbet...

LAG har prioriterat HUS (Hässleholms stadsutveckling via samverkansmodell)

Publicerades 23 september 2020

Projektägare Hässleholms kommun Projektets syfte är att ta fram en utvecklingsplan för Hässleholm då dess stadskärna behöver åter ta plats då handelns strukturomvandling och besöksnäringen nya mönster påverkar Hässleholms ...

Tillsammans för Biosfärsområde Vombsjösänkan

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne ekonomisk förening I projektet vill vi utforska vad som är Vombsjösänkans gemensamma identitet och värden och vad som skulle kunna ge sammanhang och knyta ihop dess olik...