Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Hållbar Växtkraft Häst i Lundaland

Publicerades 25 februari 2019

Projektägare: Kävlinge kommun I projektet etableras en utvecklingsplattform för hela hästnäringen i Lundaland. Genom fokuserat arbete inom kompetensutveckling, ledarskap och nätverksarenor säkrar vi tillväxt inom hästnärin...

Destination Torna Hällestad

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Torna Hällestad Lanthandel AB Projektet syftar till att utveckla, marknadsföra och genomföra en rad olika aktiviteter med flera olika intressenter i och runt Torna Hällestad. Ambitionen är att skapa en li...

Attraktiva Lomma i Lundaland

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Lomma kommun  Syftet med förstudien är att få en klarare bild av vilket typ av utveckling som behövs inom besöksnäringen i en mindre kommun som Lomma för att bli en utvecklad destination. Är det brist på ...

KKN på landsbygden

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Kulturdimensionen AB Projektets syfte är att stödja kreativa småföretagare att utveckla kontaktnät för partnerskap i sitt närområde, Fågelriket inom leaderområdet Lundaland. Varje samarbetspaket har målet...

Virtual Reality i Besöksnäringen 2

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Elkington Communication AB Övergripande syfte är utveckling av Virtual Reality, VR, som ett instrument att stärka Lundalands besöksnärings attraktivitet i synnerhet för målgrupper såsom skolbarn, ungdomar och...

Framtidens mat och dryck

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Lundaland ideell förening Förstudien ska pröva om det i Lundaland finns förutsättningar för ett större projekt som möjliggör för lokal utveckling med inspiration av internationell kompetens och erfarenhet ino...

Läs in fler