Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Skånska Lanthandlare – tillsammans för framtidens lokala service

Publicerades 20 oktober 2020

Projektägare: Coompanion kooperativ utveckling Skåne Projektet vill stärka och bygga vidare på ett nätverk av lokala lanthandlare för att stärka dessa och hitta lösningar på gemensamma utmaningar.  Detta är ett samarbet...

Naturkontakt

Publicerades 20 oktober 2020

Projektägare: Lunds Fontänhus Naturkontakt vill erbjuda hälsofrämjande naturupplevelser i Lundaland för människor med psykisk ohälsa, samt stimulera deras intresse för landsbygdens möjligheter. Naturkontakt vill erbjuda...

Kreativa bygder och föreningar Lundaland

Publicerades 19 oktober 2020

Projektägare: Lundaland ideell förening I detta paraplyprojekt kan organisationer, företag och andra intressenter snabbt söka en mindre summa för att testa idéer och utveckla verksamheten. Syftet med projektet är att mi...

Destination Lundaland

Publicerades 28 september 2020

Projektägare: Lundaland ideell förening Destination Lundaland är ett projekt som vill synliggöra leder och besöksmål i Lundaland för att lyfta området som destination. Projektet ”Destination Lundaland” är ett treårigt p...

LAG har prioriterat ansökan BOKETORP

Publicerades 21 september 2020

Projektägare: Hässleholms Kommun "Hovdalaområdet besitter en stor potential inom besöksnäringen och i synnerhet vandring, som nu ökar, och därmed också kraven på service och infrastruktur. Genom att återuppliva en möte...

Local food and drink

Publicerades 27 september 2019

Projektägare: Lundaland ideell förening Detta är ett transnationellt samarbetsprojekt mellan 8-9 leaderområden i Europa för att stärka och utveckla lokala producenter av mat och dryck. Lundaland arbetar för att bli en ...

Läs in fler