Beviljade projekt

Ställplats Gustavsborg har beviljats projektstöd!

Publicerades den 23 oktober 2023

Med glädje vill vi berätta om ett nytt Leaderprojekt i Leader Lag PH:
Ställplats Gustavsborg

Bakgrund och syfte
Perstorps Golfklubb är belägen i den södra delen av kommunen, omgiven av  vacker med flera historiska platser. Det finns ett behov av fler ställplatser för husbilar och husvagnar, något som både golfklubben och turistbyrån har observerat.

Genom att anlägga fler ställplatser, vilket gör det möjligt för fler målgrupper och som då ger ringar på vattnet till andra verksamheter i och runtomkring Perstorp. Bokskogen som omger golfklubben skulle kunna bli än mer populärt om en möjlighet till övernattning finns i området.

Syftet med projektet är att tillgängliggöra naturen för besökare och öka turismen i och kring Perstorp, framför allt i de södra delarna.
Målet med projektet är att skapa och färdigställa minst 5 stycken ställplatser för husbilar/husvagnar avsedda för turister i området Gustavsborg i södra Perstorp

Aktiviteter
Projektet består i
– trädfällning och röjning av buskar för att frilägga ytan
– ytan jämnas ut
– elkabel dras fram till 3 stycken elstolpar med vardera 2 uttag
– ytskiktet i form av vägduk och stenmjöl läggs på
– matta placeras till respektive ställplats som inbjuder besökarna till att sätta ut stolar och bord på ett mer gräsliknande underlag

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet Ett hållbart och tillgängligt samhälle, samt bidrar till indikatorerna.
Den natursköna industri- och bruksorten Perstorp har potential att utöka turismen. Husbilsturismen ökar i Sverige så detta bedöms som ett bra lokalt initiativ. Det är ett mindre projekt, ett första steg som på sikt kan innebära mer underlag för besökare framför allt i södra Perstorp. Ett bra sätt att göra naturen mer tillgänglig utan att skada densamma.

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2023-09-29
Projektnamn: Ställplats Gustavsborg
Projektägare: Perstorps Golfklubb
Journalnummer: 2023-2570
Åtgärd och fond: Projektstöd genomförande. Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: 333 poäng, varav 38,44 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd:
Projektstöd till företag
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 51 577 kr,
Egen privat finansiering: 22 105 kr.

Projektet är prioriterat av LAG.
Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2023-09-29

Dela: