Beviljade projekt

Hässleholms Kulturdagar 2023

Publicerades den 18 oktober 2023

Bakgrund och syfte
Projektets syfte är att skapa en mötesplats, en gemensam arena i samverkan för kulturlivet i Hässleholm som en nystart efter sviterna av pandemins nedstängning för att skapa attraktionskraft och visa på kulturens breda utbud. Syftet är också att locka besökare till Hässleholms Kulturdagar 2023.

Mål
Målet är att skapa och marknadsföra en gemensam kulturarena, Hässleholms Kulturdagar 2023, i samarbete med kulturarrangörer för allmänheten som publik. Målet är också en rapport över samarbetet och resultatet av projektet.

Aktiviteter i projektet är:
Etablera projektorganisationen
Skapa arenan
Marknadsföra arenan
Finputsa arenan
Fylla arenan – Kulturarrangörer som fyller den gemensamma arenan med innehåll och som ser till att arrangemanget är välfungerande och attraktivt för besökarna.
Riva och utvärdera arenan

PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAG:s beslutsdatum: 2023-05-23
Projektnamn: Hässleholms Kulturdagar 2023
Projektägare: Hässleholms Teaterförening
Journalnummer: 2023-1757
Åtgärd och fond: Landsbygdsfonen
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.
Ansökans syfte och mål och genomförande stämmer väl överens med insatsområde 3, Hållbart och tillgängligt samhälle, i den lokala utvecklingsstrategin.
Bedömning: 432 poäng varav 44,91 % från de insats specifika kriterierna.
Beviljat stöd: Projektstöd Jordbruksverket 415 602 kr.
Övrigt offentligt stöd Leader Lag PH 204 700 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Insatsen prioriteras bifall då den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet ”Ett hållbart och tillgängligt samhälle” och bidrar till indikatorerna.
Projektet är spännande, nytänkande, inkluderande och kan ses som ett startskott för återkommande kulturarrangemang i Hässleholms kommun där såväl ideella, offentliga och privata aktörer samverkar. Ett bra sätt att få i gång kulturverksamheten efter pandemins härjningar. En värdefull insats som skapar mervärde för besökare och medborgare när fler parter samlar sina resurser till ett tillgängligt event med ett brett och attraktivt kulturutbud.

Projektet är prioriterat av LAG.
Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2023-07-05

Dela: