Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

HUS – Avslutat projekt som nu tar flera nya steg!

Publicerades 23 oktober 2023

Vi är många som tar ansvar i detta att bygga framtidens Hässleholm. Bakgrund och syfteProjektet "HUS - Hässleholms Utveckling via Samverkans modell" syftade till att stärka och utveckla Hässleholms centrum som handels- oc...

GåGåGå – ett avslutat projekt som nominerades på Leadergalan!

Publicerades 23 oktober 2023

Utanförskapet motarbetades med stor framgång Bakgrund och syfteFrån att stå långt utanför arbetslivet till att vara en aktiv del av det är en resa som tar tid. År 2018 utsågs Perstorps kommun till en av Sveriges mest soci...

Radiostyrd bilsport för alla

Publicerades 16 oktober 2023

Besöksmål och mötesplats som skapar delaktighet Bakgrund och syfteI Sösdala utanför Hässleholm finns möjlighet att ägna sig åt radiostyrd bilsport, och syftet med projektet var att göra denna möjlighet tillgänglig för all...

Arkitekter skissade medborgarnas framtida Vinslöv

Publicerades 13 oktober 2023

Projektet som levererade arkitektritningar för ett mer attraktivt Vinslöv Bakgrund och syfteFöretagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv. Målsättningen var därför att ta fram arkitektrita...

Framgångsrika projektet Framsteget

Publicerades 13 oktober 2023

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige Bakgrund och syfteNär Arbetsförmedlingen lämnade Hässleholm visade det sig tydligt att arbetsgivare behövde stöd för att kunna tillgodose sina kompetensbehov...

Grön Social Odling – Gårdsbutiken som skapade välmående

Publicerades 13 oktober 2023

Rehabilitering nära djur och natur Bakgrund och syfteProjektet syftade till att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till sysselsättning för att skapa rutiner, socialt umgänge och ett positiv...

Läs in fler