Beviljade projekt

Framgångsrika projektet Framsteget

Publicerades den 13 oktober 2023

Så pass framgångsrikt att metoden har spridits runtom i Sverige

Bakgrund och syfte
När Arbetsförmedlingen lämnade Hässleholm visade det sig tydligt att arbetsgivare behövde stöd för att kunna tillgodose sina kompetensbehov. Därför startade Arbetsmarknadsenheten ett projekt med två målsättningar: Att hjälpa lokala företag med deras kompetensbehov och att hjälpa målgruppens deltagare ut i näringslivet.

Aktiviteter
Behovsanalyser genomfördes hos privata företagare för att se hur kompetensbehovet såg ut och hur det kommer att se ut framöver. Genom kartläggning av projektdeltagarna kunde dessa sedan matchas med rätt arbetsplatser. Utöver detta har man arbetat med individuell coachning och deltagarna har på sina praktikplatser haft tillgång till en handläggare inom det aktuella företaget. Handledarnas tid och engagemang har stärkt deltagarna längs vägen mot självförsörjning.

Resultat
En snabb titt i backspegeln visar att projektet var så pass framgångsrikt att metoden både spridits runtom i Sverige och resulterat i en ordinarie verksamhet. Ett av målen var att 10 deltagare skulle ha gått vidare till studier eller avlönad anställning efter projektets slut. Resultatet landade på 55 deltagare. Ett annat mål som uppnåddes med god material var att ha genomfört minst tio studiebesök när det i verkligheten blev 25 besök.

Resultatet har resulterat i nytt arbetssätt, samhällsekonomisk besparing och en förbättrad delaktighet för många av projektdeltagarna.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2019-04-15 – 2022-02-08
Projektnamn: Framsteget
Sökande: Hässleholms kommun
Journalnummer: 2019-4426
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 935 434 kr.
Leader Lag PH: 460 736 kr.
Totalt godkända utgifter: 1 396 170 kr. 

Dela: