Beviljade projekt

Grön Social Odling – Gårdsbutiken som skapade välmående

Publicerades den 13 oktober 2023

Rehabilitering nära djur och natur

Bakgrund och syfte
Projektet syftade till att erbjuda människor som står långt från arbetsmarknaden en möjlighet till sysselsättning för att skapa rutiner, socialt umgänge och ett positivt sammanhang. Det finns mycket forskning som visar hur djur och natur har en positiv inverkan på människors rehabilitering. Många i målgruppen har svårt att klara de grundläggande kraven som olika myndigheter ställer för återgång, därför ville projektet även till att erbjuda start i en lugn miljö och sakta komma upp i arbetstid.

Aktiviteter
Projektet har inkluderat en rad möten och samarbeten med bland annat kommuner, arbetsförmedling, försäkringskassan och samordningsförbund. En gårdsbutik har renoverats och öppnats. Frilandsodlingen som har genomförts erbjuder dels självplockning, dels försäljning via gårdsbutiken och rekoringar.

Deltagarna har erbjudits social samvaro, skogsvistelser, motiverande samtal och ökad kunskap kring bland annat odling. Handledarna och också stöttat deltagarna med dagliga möten genom att arbeta bredvid, samtala och vägleda.

Resultat
Vid projektets slut har några deltagare lämnat sin sjukskrivning för att i stället gå in i arbete. Några arbetstränar medan några andra har fått hjälp via kommunens LSS-verksamhet. En deltagare har anställts i föreningen efter avslutad arbetsträning. Flera deltagare uttrycker att de mår bättre, de har hittat en mening i livet och nya vänner samt blivit medlemmar i föreningen.


PROJEKTFAKTA

Projektperiod: 2019-12-19 – 2023-03-03
Projektnamn: Grön social odling
Sökande: Naturnära Kärråkra Ekonomisk förening
Journalnummer: 2019-1513
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 1 257 793 kr.
Leader Lag PH: 626 563 kr.
Egen finansiering och intäkter: 58 968 kr.
Totalt godkända utgifter: 1 884 356 kr. 

Ursprunglig projektbedömning:
Lag bedömer att såväl de arbetstillfällen som den möjlighet som öppnas upp för deltagarna bidrar till viktiga indikatorer i strategin.

Naturnära Kärråkra

Dela: