Beviljade projekt

Radiostyrd bilsport för alla

Publicerades den 16 oktober 2023

Besöksmål och mötesplats som skapar delaktighet

Bakgrund och syfte
I Sösdala utanför Hässleholm finns möjlighet att ägna sig åt radiostyrd bilsport, och syftet med projektet var att göra denna möjlighet tillgänglig för alla. Oavsett rörelsefunktionsnedsättning. Genom att anpassa banan och tillhörande anläggning var målet att välkomna fler till att utöva sporten. Med andra ord, radiostyrd bilsport som bygger på delaktighet och jämlikhet.

Aktiviteter
En ramp till förarställning har byggts och en toalettmodul för personer med rörelsefunktionsnedsättning har köpts in. Mekanikerområdet har anpassats, likaså anläggningens parkeringsområde. Genom markberedning till och från de olika utrymmena blev även dessa tillgängliga för de som är i behov av funktionsanpassning.

Tillsammans med organisationen DHR Hässleholm (Furuboda) ordnades en prova-på-dag för deras medlemmar. Allt som hade byggts och anpassats var godkänt, enligt medlemmarna, förutom två mindre justeringar som åtgärdades.

Projektägaren har haft och kommer även framöver att årligen ha kurser för både egna medlemmar och för DHR:s medlemmar så att de får möjlighet att lära sig radiostyrd bilsport tillsammans med andra.

Resultat
Redan vid projektets avslut hade antalet besökare ökat och flera nya medlemmar välkomnats till klubben. En av dessa nya medlemmar var en blind pojke och hans pappa som nu kör tillsammans med en så kallad dubbelkontroll.

Den färdiga anläggningen har blivit både ett besöksmål och en mötesplats. Nu erbjuder man även bankörning för icke medlemmar, vilket öppnar upp möjligheten för fler att hitta sitt nya intresse.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2021-02-16 – 2021-11-16
Projektnamn: Radiostyrd bilsport för alla
Sökande: RC Buggy Klubb
Journalnummer: 2020-3185
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Syfte som väl stämmer överens inom bland annat indikatorerna ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” och ”Antalet nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”.
Insatsområde: Delaktighet och integration.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 -2020: 381 454 kr.
Leader Lag PH: 56 418 kr.
RF-SISU: 140 000 kr.
Totalt godkända utgifter: 577 872 kr.

Ursprunglig projektbedömning
Projektet syftar till att tillgängliggöra mötesplatsen, genom att skapa en funktionsanpassad motorsportsanläggning som är öppen för alla. Genom detta projekt tillgängliggörs mötesplatsen för de som är motorintresserade och stärker den social hållbarheten oavsett bakgrund eller förutsättningar. LAG vill prioritera ansökan, då främjandet av tillgänglighet är av största vikt, för att kunna skapa hållbarhet på landsbygden vilket i sin tur kommer att gynna den breda allmänheten i många avseenden.

Dela: