Beviljade projekt

Arkitekter skissade medborgarnas framtida Vinslöv

Publicerades den 13 oktober 2023

Projektet som levererade arkitektritningar för ett mer attraktivt Vinslöv

Bakgrund och syfte
Företagarna i Vinslöv ville tillsammans med invånarna göra orten mer attraktiv. Målsättningen var därför att ta fram arkitektritade skisser/ritningar där medborgarnas synpunkter kom till tals.

Aktiviteter
Skisser och ritningar har tagits fram kring hur Vinslöv kan utvecklas till en mer attraktiv plats. Fyra platser valdes ut som så kallade utvecklingsområden och det är kring dessa platser som skisserna har utarbetats. Det handlar om torget, entrén till Vinslöv samt två parker – Badhusparken och Centralparken.

Resultat
Projektresultatet visades via en utställning på Sparbanken Göinge och via sociala medier. De arkitektritade skisserna blev bättre än förväntat, och nästa steg är att diskutera vidare med Hässleholms kommun och då framför allt med Tekniska förvaltningen kring hur man kan bygga om torget i Vinslöv.

Slutresultatet, när skisserna lämnat pappret och finns färdigt på plats i Vinslöv, kommer att gynna medborgarna i orten, handeln, industrin och tillresande men också det offentliga kommer att få glädje av så väl samverkan som resultatet.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2020-10-01 – 2022-05-04
Projektnamn: Attraktivare Vinslöv
Sökande: Företagarna i Vinslöv
Journalnummer: 2020-2564
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Delaktighet och integration.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 66 560 kr.
Leader Lag PH: 32 784 kr.
Totalt godkända utgifter: 99 344 kr. 

Dela: