Beviljade projekt

Destination Torna Hällestad

Publicerades den 12 december 2018

Projektägare: Torna Hällestad Lanthandel AB

Projektet syftar till att utveckla, marknadsföra och genomföra en rad olika aktiviteter med flera olika intressenter i och runt Torna Hällestad.

Ambitionen är att skapa en livskraftig verksamhet i bygden i form av en lokal lanthandel som tillsammans med föreningar, företag och privatpersoner utvecklar ett brett utbud av flera olika aktiviteter. Allt syftar till att stärka den lokala ekonomin, öka antalet arbetsplatser samt stötta såväl matproducenter som övriga i att utveckla sina verksamheter.

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2018-10-17
  • Projektnamn: Destination Torna Hällestad
  • Sökande: Torna Hällestad Lanthandel AB
  • Journalnummer: 2018-3092
  • Åtgärd och fond: Regionalfonden, genomförande
  • Insatsområde: 2, Växtkraft till entreprenörer
  • Bedömning (poäng): 500p maxpoäng (avslagsnivå 300p)
  • LAGs motivering: Projektet syftar till att stärka lokala företag genom Destination Torna Hällestad som en gemensam plattform. Genom verksamhetsutvecklande aktiviteter kommer företagen att få bättre förutsättningar att kunna utveckla och samordna sina utbud av produkter och tjänster. På så vis kan nya arbetstillfällen skapas. Det finns även möjligheter till ytterligare synergieffekter genom att samarbeta med ett annat projekt som är på väg att startas i byn.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 1 963 263kr, varav 1 315 386kr finansieras med projektstöd och 647 877kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 825 000kr.
Dela: