Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Naturkontakt

Publicerades 20 oktober 2020

Projektägare: Lunds Fontänhus Naturkontakt vill erbjuda hälsofrämjande naturupplevelser i Lundaland för människor med psykisk ohälsa, samt stimulera deras intresse för landsbygdens möjligheter. Naturkontakt vill erbjuda...

Destination Lundaland

Publicerades 28 september 2020

Projektägare: Lundaland ideell förening Destination Lundaland är ett projekt som vill synliggöra leder och besöksmål i Lundaland för att lyfta området som destination. Projektet ”Destination Lundaland” är ett treårigt p...

1000 år längs ån

Publicerades 25 februari 2019

Projektägare: Kävlinge kommunProjektet avser att göra Kävlingeå-regionen attraktiv genom att kombinera fritidsaktiviteter, natur, arkitektur, historia och arkeologi samt vetenskapligt bestämma tidpunkten för ett 1000-årsjubil...

Forntid möter framtid

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska center  Innovativ arkeologi utgör en centra satsning på utveckling av nya utåtriktade aktiviteter. Satsningen sker huvudsakligen på plats i Uppåkra. Genomförandet förutsätt...

Tillsammans för Biosfärsområde Vombsjösänkan

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Coompanion Kooperativ utveckling Skåne ekonomisk förening I projektet vill vi utforska vad som är Vombsjösänkans gemensamma identitet och värden och vad som skulle kunna ge sammanhang och knyta ihop dess olik...

Skånefestivalen

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: Staffanstorp kommun Staffanstorp kommun vill etablera en genuin skånsk kulturfestival i Jakriborg i Hjärup, som en besöksmagnet i regionen. Med en bredd av den skånska kulturen; mat, dryck, musik, teater,...

Läs in fler