Beviljade projekt

Skånefestivalen

Publicerades den 17 augusti 2018

Projektägare: Staffanstorp kommun

Staffanstorp kommun vill etablera en genuin skånsk kulturfestival i Jakriborg i Hjärup, som en besöksmagnet i regionen.

Med en bredd av den skånska kulturen; mat, dryck, musik, teater, litteratur, workshops, utställare, företagsmässa m.fl. olika aktiviteter kopplade till den skånska kulturen. Hjärup är ett samhälle med cirka 5000 invånare som geografiskt sett är en perfekt och lättillgänglig plats för detta ändamål mitt emellan Lund och Malmö. Planering sker för 3-års uppstart för att skapa hållbarhet i projektet

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2017-05-31
  • Projektnamn: Skånefestivalen
  • Sökande: Staffanstorp kommun
  • Journalnummer: 2016-8209
  • Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande av projekt
  • Insatsområde: 3, Lyskraft till Lundalands natur-, kulturresurser och miljöer
  • LAGs motivering: Projektet synliggör Lundalands kulturresurser och miljöer. Genom att uppmärksamma Jakriborg stärks attraktionskraften i Staffanstorps kommun och Lundaland tillsammans med andra besöksmål. Vidare syftar projektet till att stimulera företagsetablering och inrättande av nya arbetstillfällen i området.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 499 650kr, varav 334 765kr finansieras med projektstöd, övrigt offentligt stöd 125 137kr och 39 748kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete till 214 760kr.
  • Bedömning (poäng): 300 poäng
Dela: