Beviljade projekt

Forntid möter framtid

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska center

 Innovativ arkeologi utgör en centra satsning på utveckling av nya utåtriktade aktiviteter. Satsningen sker huvudsakligen på plats i Uppåkra.

Genomförandet förutsätter ett nära samarbete med Science Village Scandinavian AB och Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center. De utåtriktade aktiviteterna ska stärka varandra så att synergier uppstår vilket leder till att alltfler från identifierade målgrupper väljer att besöka både Uppåkra såväl som Science Village.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2018-04-10

Projektnamn: Forntid möter framtid

Sökande: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska center

Journalnummer: 2018-846

Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande

Insatsområde: 3, Lyskraft till Lundalands natur- och kulturresurser och miljöer

Bedömning (poäng): 500p (avslagsnivå 300p)

LAGs motivering: LAG prioriterar ansökan då projektet syftar till att locka fler besökare till Uppåkra och stimulerar tvärvetenskapligt kunnande. Projektet bedöms ha god genomförandekapacitet eftersom det ska genomföras i samverkan med regionala och vetenskapliga aktörer. Projektet locka fler målgrupper såsom skollever, familjer, turister, kulturhistoriska aktörer och övrig allmänhet.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 1 999 255kr, varav 1 319 069kr finansieras med projektstöd, privat finansiering 30 496kr och 649 690kr finansieras med LAG-pott. Ideella resurser värderas till 360 000kr och ideellt arbete till 499 840kr.

Dela: