Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Krispet – för effektivare rengöring i stallen

Publicerades 17 oktober 2023

En ny produkt - till så många lantbrukare som möjligt! Bakgrund och syfteSom lantbrukare sedan barnsben ville projektägaren ta fram en ny stallskrapa, bland annat för en effektivare renhållning i stallen och för renare bä...

Alpacka- och älggården erbjuder närhet till djur och natur

Publicerades 12 oktober 2023

Fem nya produkter och 200 nya dagbesökare Bakgrund och syfteDen vid projektstarten nyligen inköpta gården belägen utanför Västra Torup utvecklas, bland annat för att kunna etablera en långsiktig verksamhet på landsbygden ...

Boketorp

Publicerades 21 september 2020

Bakgrund och syfte Platsen har en viktig roll i Hovdala slotts historia samt i kulturmiljön runt om slottet. Dessutom har aktörer så väl som besökare efterfrågat ökad service i det alltmer välbesökta omkringliggande naturområ...

BACKAGÅRDEN

Publicerades 11 januari 2019

Jordbruksverket har bifallit stöd till projekt Backagården! Projektägare: Patrik Holmén Syfte/Idé:  Projektet går ut på att renovera anrika Backagårdens Handelsträdgård i Finja så att den bevaras för framtiden. Stöd sök...

InfoPoints – avslutat projekt som stärkte attraktionskraften

Publicerades 22 december 2017

Stärkt attraktionskraft för destination "Hässleholms kommun" Bakgrund och syfte Det fanns både efterfrågan och behov av från besöksnäringen i Hässleholms kommun av att förbättra tillgänglighet och service för kommunens bes...

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av småskaliga livsmedelsproducenter

Publicerades 30 oktober 2017

Tillgång till närproducerade råvaror i så stor utsträckning som möjligt Bakgrund och syfte Genom att utveckla och sprida en upphandlingsmodell syftade projektet till att öppna upp nya möjligheter för mindre och lokala företa...

Läs in fler