Beviljade projekt

Alpacka- och älggården erbjuder närhet till djur och natur

Publicerades den 12 oktober 2023

Fem nya produkter och 200 nya dagbesökare

Bakgrund och syfte
Den vid projektstarten nyligen inköpta gården belägen utanför Västra Torup utvecklas, bland annat för att kunna etablera en långsiktig verksamhet på landsbygden som kan erbjuda ett trevlig besöksmål för så väl långväga som närbelägna besökare.

Bland målsättningarna fanns att upprusta stigarna, renovera, delvis byta upp golv, belysa gårdsbutiken och sätta upp informations- och hänvisningsskyltar.

Aktiviteter
Stigarna som går genom älgparken har upprustats och skyltar är uppsatta för att besökare ska hitta dit. Stugorna har fått nya fönster och fasaderna är nymålade. Gårdsbutiken som bland annat säljer gosedjur och alpackagarn har fått sin belysning och en webshop har startats upp.

Skyltning har också satts upp på olika delar av gården, så som en informationstavla vid parkeringen och information om djuren som bor på gården. Inför säsongspremiären i maj 2021 sattes även skyltar upp som gjorde det enkelt att hitta till gården oavsett om man kommer resande från Västra Torup, norrifrån eller västerifrån.

Resultat
Totalt har fem nya produkter tagits fram under projektets gång. Det handlar om egna alpackagarner, kallrökta korvar, hemstickade produkter av alpackagarn, sylt av olika slag och egna textilier. Trots coronapandemin och den uteblivna utländska turismen räknar man med att projektet har skapat 200 nya dagbesökare, varav hälften av dessa nya besökare är turister.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2018-03-27 – 2021-02-26
Projektnamn: Utveckling av Alpacka och Älg Gården
Sökande: Jacqueline Käslin
Journalnummer: 2017-5187
Åtgärd och fond: Ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden men gynnar i första hand den enskilde näringsidkare.
Insatsområde: Näringsliv inklusive turism

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 188 263 kr.
Leader Lag PH: 81 248 kr.
Total finansiering: 269 511 kr.

Ursprunglig projektbedömning
LAG bedömer att ansökan ska behandlas som ett projektstöd till företagsstöd då det i första hand kommer att gynna den enskilde näringsidkaren. 
Man valde att prioritera det då det stärker besöksnäringen i området, ökar områdets attraktionskraft, bevarar utrotningshotade djurarter samt utbildar och förbereder unga inför eventuella generationsväxlingar. Därmed ligger projektet helt i linje med Landsbygdsfondens syfte och mål.

Dela: