Beviljade projekt

MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter

Publicerades den 30 oktober 2017

Projektägare: Krinova AB

Det gläder oss att meddela att ännu ett projekt beviljats stöd från Jordbruksverket!

Ett projekt som handlar om att utveckla och sprida  en upphandlingsmodell som skall möjliggöra för mindre och lokala företag att lämna anbud i kommunala upphandlingar.

Genom samarbete med kommuner i nordöstra Skåne (Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Bromölla och Hässleholm), LRF, lokala grossister och livsmedelsproducenter vill Krinova vidareutveckla och sprida upphandlingsmodellen 80/20 som Hässleholms kommun tillsammans med Kristianstads kommun tagit fram för att möjliggöra för mindre och lokala företag att lägga bud i deras livsmedelsupphandling. Upphandlingsmodellen löser logistik och infrastrukturhinder genom att samarbete blir möjligt mellan lokala små livsmedelsproducenter och lokala mindre grossister vid upphandling. Projektet ska ge mindre producenter möjlighet att hitta samarbeten med andra i Business to Business relationer och utvecklingsstöd för att de ska kunna utveckla det egna företaget så att det blir moget för samverkan vid upphandling. Primär målgrupp är livsmedelsproducenter på landsbygden, primärproducenter så väl som livsmedelsförädlande företag. Sekundär målgrupp för projektet är andra kommuner offentliga organisationer som upphandlar livsmedel.
Projektet har beviljats ett projektstöd om 75 375:- från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 24 625:-

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-10-26
Projektnamn: MATupphandling 80/20 – Utveckling och spridning av innovativ upphandling av småskaliga livsmedelsproducenter
Sökande: Krinova AB
Journalnummer: 2016-6946
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:  Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 312 poäng varav 41,7 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: