Beviljade projekt

Krispet – för effektivare rengöring i stallen

Publicerades den 17 oktober 2023

En ny produkt – till så många lantbrukare som möjligt!

Bakgrund och syfte
Som lantbrukare sedan barnsben ville projektägaren ta fram en ny stallskrapa, bland annat för en effektivare renhållning i stallen och för renare bäddar till djuren. Tillsammans med nya samarbetspartners är nu denna stallskrapa framtagen och redo att nå ut till en större marknad.

Aktiviteter
Tillsammans med Victor Huggare, erfaren inom prototypframställning, togs en CAD-ritning fram för att skapa en konstruktion och teknisk dokumentation. Därefter tillverkades sju prototyper, fyra av dessa som 3D-prints och tre i de material som projektägaren förväntade sig att stallskrapan skulle komma att tillverkas i framöver.

Tre referensgårdar har sedan fått skrapan för att testa den i sin verksamhet. Gårdarna har haft olika inriktningar; mjölk, kött och häst. Prototyper har utvärderats, även den skrapa som utvaldes till den bästa versionen. Samtal har förts med Formteknik i Gislaved dels om hur tillverkningsprocessen ska gå till väga, dels hur man på enklaste sätt distribuerar och lägger en order vid eventuell försäljning.

Resultat
Nu är skrapan klar och samtliga målsättningar är uppfyllda. Ett av målen var att ta fram 20 exemplar, vilket också gjordes – plus ytterligare 30 exemplar! Utöver en uppdaterad och förbättrad produkt har projektet också inneburit nya nätverk och en breddad kompetens. Marknadsföring har skett på företagets Facebook-sida där besökarna också har haft möjlighet att följa resultatet, från idé till färdig produkt.

Projektet riktade sig till lantbrukare av alla slag med utgångspunkten att projektet i sig är en start på något mer långsiktigt. När projektet avslutades arbetades det för fullt med att hitta olika försäljningskanaler. Dessutom visade det sig att samarbetet med Formteknik konstruerade en skrapa med betydligt bättre material än de hade kunnat föreställa sig.


PROJEKTFAKTA

Projektperiod: 2021-02-16 – 2022-06-28
Projektnamn: Krispet
Sökande: Kristina Larsson
Journalnummer: 2020-2853
Åtgärd och fond: Projektstöd ur Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatsområdet innovation, utveckling av nya produkter, processer eller tekniker.
Insatsområde: Näringsliv och turism

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 176 699 kr.
Egen privat finansiering: 77 341 kr.
Totalt godkända utgifter: 254 040 kr.

Ursprunglig projektbedömning: 
LAG bedömer att innovationen kommer att vara till nytta för många inom branschen och det därför är viktigt och motiverat att stötta projektet i innovationsfasen. Denna nya innovativa produkt som kommer att tas fram, en ny stallskrapa,  kommer att  leda till en effektivisering av arbetet på kostallarna. Detta kommer att minska åtgången av ”strö” i kostallar. Produkten har utvecklats av en kvinna inom jordbrukssektorn, som ur ett jämställdhetsperspektiv också kan ses som positivt, då det ännu är en större andel män som är företagande i jordbrukssektorn.

Dela: