Aktiviteter

LAG har prioriterat ansökan BOKETORP

Publicerades den 21 september 2020

Projektägare: Hässleholms Kommun

”Hovdalaområdet besitter en stor potential inom besöksnäringen och i synnerhet vandring, som nu ökar, och därmed också kraven på service och infrastruktur. Genom att återuppliva en mötesplats i den numera försvunna hantverksbyn Broslätt och på fastigheten Boketorp erbjuda en bred verksamhet i samverkan med föreningar och företag aktiva på Hovdalaområdet stärker vi området som destination, tillgängliggör kulturmiljön, samt skapar förutsättningar för nya produkter, upplevelser och entreprenörer på området.”

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-08-28
Projektnamn: BOKETORP
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2020-2433
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Näringsliv inkl turism
Bedömning: Ansökan fick 252 poäng vara 29,37 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).
Stöd har beviljats med 1 021 506 kr i projektstöd och med 503 130  kr från den övriga offentliga medfinansieringen (den s.k. LAG-potten). Övrig privat finansiering utgör 71 000 kr.

Observera att detta endast är en LAG-prioritering. Jordbruksverket fattar det formella myndighetsbeslutet!

Dela: