Beviljade projekt

BACKAGÅRDEN

Publicerades den 11 januari 2019

Jordbruksverket har bifallit stöd till projekt Backagården!

Projektägare: Patrik Holmén

Syfte/Idé:  Projektet går ut på att renovera anrika Backagårdens Handelsträdgård i Finja så att den bevaras för framtiden. Stöd söks även för åtgärder som skall utveckla den traditionella handelsträdgården till ett besöksmål

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2019-01-10
Projektnamn: Backagården
Sökande: Patrik Holmén
Journalnummer: 2018-1526
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna leder till ett utvecklat besöksmål och ett stärkt entreprenörskap.
Insatsområde: Näringsliv inkl. turism.
Bedömning: Ansökan fick 267 poäng vara 58 % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: