Beviljade projekt

Infopoints – förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun

Publicerades den 22 december 2017

Det gläder oss att kunna meddela att projektägaren Hässleholms Kommun nu har fått positivt beslut om att genomföra projektet Infopoints!

Ett projekt som handlar om att upprätta Infopoints på besöksmål runt om i kommunen.

Det finns en efterfrågan och behov från besöksnäringsföretagen i Hässleholms kommun till att förbättra tillgänglighet och service för besökare. Detta vill Hässleholm Tourist Center möta genom en satsning på att etablera InfoPoints, för att på ett totalt sett tillhandahålla ett bättre värdskap för näringen i kommunen.
En InfoPoint är en enklare bemannad turistserviceplats, knuten till en auktoriserad Tourist Information/Tourist Center. En InfoPoint kan vara en fast plats eller en rörlig plats dit besökare naturligt söker sig. På en InfoPoint ska besökaren på ett lätt sätt kunna förkovra sig med information kring vad som finns att se och göra i närområdet. Detta som ett led i att se till att det finns tillräckligt med kompetens, information och värdskap på de platser där besökaren befinner sig, istället för att enbart hänvisa till ett Tourist Center som ofta återfinns i centralorten i en kommun, ska besökaren kunna ta del av Tourist Centers information och material och service även i tätorterna i Hässleholms kommun.

Projektet har beviljats ett projektstöd om 659 198:- från Jordbruksverket och ett övrigt offentligt stöd från Leader LAG PH på 215 419:-.
Kommunen finansierar själv med ytterligare 109 261 kronor.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2017-12-14
Projektnamn: Infopoints – förbättrat värdskap, tillgänglighet, service och ökad merförsäljning i Hässleholms kommun
Sökande: Hässleholms Kommun
Journalnummer: 2016-5160
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Näringsliv inkl.turism
Bedömning: Ansökan fick 271 poäng vara 27,7% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: