Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Paraplyprojektet Kultur – ”näring för själen”

Publicerades 21 september 2020

   2020-05-27  beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt - Kultur är själens näring Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt Kultu...

Paraplyprojektet Unga resurser

Publicerades 21 september 2020

2020-05-27  beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt - Unga resurser Projektägare: Leader LAG PH Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt för Unga är att ...

Förstudien ”Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada” är genomförd

Publicerades 11 januari 2019

Erfarenhetsutbyte för nytänkande och innovation Bakgrund och syfte Detta Leader-ägda projekt syftade till att undersöka både intresse och möjligheter för ett samarbete med en kanadensisk partner som utifrån sin utvecklingsst...

Uppstart KIA

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: ARNA i Fågelriket  Projektet lägger grunden till Sveriges första företag att verka inom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet är att ta fram en modell för ett ekonomiskt samarbete mellan lokala kulturarbeta...