Aktiviteter

2020-05-27  beslutade Jordbruksverket om stöd till projektet Paraplyprojekt – Unga resurser

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Projektet syfte och idé är att genom ett paraplyprojekt för Unga är att Projektet fyller mål i den lokala utvecklingsstrategin, samtidigt som den motiverar ungdomar till att delta i såväl Leader arbete
som projekt inom det egna intresseområdet.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:

Projektet uppfyller de poängkrav som ställs från Leader LAG PH. Det levererar dessutom måluppfyllande resultat inom den lokala strategin inom det område som handlar om att skapa nätverk och att arbeta mot ungdomar.
Då det är svårt att nå ut till ungdomar med ”vanliga” projekt genomförs projektet i paraplyform för att underlätta administrationen för de sökande

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2020-05-27
Beviljat stöd: 398 790 kronor
Projektnamn: PARAPLY – Unga resurser
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer:2020-1139
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – Hållbart och tillgängligt samhälle
Genomförande: Ansökans mål och syfte stämmer väl överens med flera insatsområden som t.ex. ”nya samverkansformer”, indikatorn ” Antal nya nätverk” och ”fler mötesplatser skapas eller förbättras med indikatorn ”Antal nya eller förbättrade virtuella mötesplatser”.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Bedömning: Ansökan fick 289 poäng varav 31,8 % % från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

Dela: