Beviljade projekt

Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada

Publicerades den 11 januari 2019

Det gläder oss att kunna meddela att jordbruksverket beslutat att bifalla stöd till detta projekt!

Projektägare: Leader LAG PH

Syfte/Idé: Leader LAG PH vill genomföra en förstudie inom vilket ett nätverk byggs och dokumentation tas fram inför ett kommande genomförandeprojekt med partner i Kanada. Vi vill undersöka möjligheten till att hittaen, av Jordbruksverket, godkänd samarbetspartner som genom sin erfarenhet av landsbygdsutveckling i ett icke-europeiskt land kan ge oss nya infallsvinklar på problem och hot i ett geografiskt område snarlikt det Leadet LAG PH representerar. Den/de rätta personer att samarbeta med i genomförandeprojektet skall sökas och samarbetsmöjligheterna skall hittas och dokumenteras.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2018-12-14
Projektnamn: Förstudie transnationellt samarbetsprojekt Kanada
Sökande: Leader LAG PH
Journalnummer: 2018-3868
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna leder till samarbete med andra leaderområden eller motsvarande partnerskap inom orts- och bygdeutveckling..
Insatsområde: Hållbar utveckling.
Bedömning: Ansökan fick 317 poäng vara 31,5% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

 

Dela: