Beviljade projekt

Förstudien ”Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada” är genomförd

Publicerades den 11 januari 2019

Erfarenhetsutbyte för nytänkande och innovation

Bakgrund och syfte
Detta Leader-ägda projekt syftade till att undersöka både intresse och möjligheter för ett samarbete med en kanadensisk partner som utifrån sin utvecklingsstrategi bedriver landsbygdsutveckling i ett geografiskt område som är snarlik vårt.

Aktiviteter
Genom telefonsamtal och möten online söktes lämpliga samarbetspartners i Kanada och avsiktsförklaringar kunde skrivas med dessa. Utifrån det lokala behovet och utifrån de möjligheter som kanadensarna erbjöd tydliggjordes vilka delar som skulle ingå i genomförandeprojektet, och därefter togs en handlingsplan för detta fram.

Resultat
När förstudien var avklarad fanns en konkret handlingsplan inför ett genomförande. Ett samarbetsprojekt mellan Leader Lag PH och Saint-Camille och Quebec i Kanada startades för att inspirera och utveckla arbetet inom hållbar utveckling. Mer om detta finns att läsa i projektbeskrivningen Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada.

 

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2018-12-14 – 2019-08-19
Projektnamn: Förstudie Transnationellt Samarbetsprojekt Kanada
Sökande: Leader Lag PH
Journalnummer: 2018-3868
Åtgärd och fond: Projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna leder till samarbete med andra Leader-områden eller motsvarande partnerskap inom orts- och bygdeutveckling.
Insatsområde: Hållbar utveckling

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 18 059 kr.
Leader Lag PH: 8 894 kr.
Totalt godkända utgifter: 29 953 kr.

Dela: