Beviljade projekt

Uppstart KIA

Publicerades den 17 augusti 2018

Projektägare: ARNA i Fågelriket

 Projektet lägger grunden till Sveriges första företag att verka inom kulturdimensionen för hållbarhet. Målet är att ta fram en modell för ett ekonomiskt samarbete mellan lokala kulturarbetare, företagare och föreningen ARNA i Fågelrikets internationella artist in Residence.

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2017-01-26
  • Projektnamn: Uppstart KIA
  • Sökande: ARNA Fågelriket
  • Journalnummer: 2016-7910
  • Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden
  • Insatsområde: 1, Lyftkraft för entreprenörer
  • Bedömning (poäng): 350 poäng
  • LAGs motivering: ARNA ökar tillgängligheten för Lundalands naturresurser och bidrar till utvecklingen av Lundalands kulturella attraktionskraft. Att utveckla det kommersiella inom sin verksamhet, genom bland annat utveckla varumärket bidrar till hållbarhet, skapa mervärde och till större intressegrupper.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 298 800kr, varav 200 196kr finansieras med projektstöd och 98 604kr finansieras med LAG-pott. Ideella resurser värderas till 0 kr och ideellt arbete till 253 440 kr.
Dela: