Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Aktiviteter
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Publicerades 12 december 2018

Projektägare: Lomma kommun Med utgångspunkt från leaderförstudien är målet att skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet där bland annat dans, musik och teaterföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Amfiteater...

(Förstudie) Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Lomma kommun Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. På Amfiteatern ...

Örtoftapromenaden

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: Eslövs kommun. Örtofta Byalag i samarbete med Eslövs kommun vill anlägga en tillgänglighetsanpassad stig längs Kävlingeån i Örtofta by. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden ...