Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Örtoftapromenaden

Publicerades 17 augusti 2018

Projektägare: Eslövs kommun. Örtofta Byalag i samarbete med Eslövs kommun vill anlägga en tillgänglighetsanpassad stig längs Kävlingeån i Örtofta by. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden ...

Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Publicerades 5 april 2018

Projektägare: Lomma kommun Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. På Amfiteatern ska ...