Beviljade projekt

(Förstudie) Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Lomma kommun

Syftet med projektet är att undersöka och få en klarare bild av hur Amfiteatern skulle kunna utvecklas till att bli en attraktiv kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats.

På Amfiteatern ska kulturföreningarna kunna bedriva både vardaglig verksamhet men även kunna genomföra publika arrangemang. Forskningen visar att de spontanidrottsplatser som under de senaste tio åren har byggts runt om i landet lockar främst killar. Med Amfiteatern vill vi skapa en arena där även tjejerna kan och vill vara fysiskt aktiva. I tidigare samhällen var det vardagliga livet betydligt mer aktivt, idag för vi ett alltmer stillasittande liv. Kulturverksamhet och fysisk aktivitet bidrar till att förhindra sjukdomar och allmän ohälsa och är livsviktigt för unga som gamla. Amfiteatern kommer även kunna bli en plats som motverkar ålderssegregation, då teater, sång och dans kan skapa meningsfulla möten mellan äldre och yngre.

I den här förstudien vill vi anlita en landskapsarkitekt som ska ta fram ett förslag på hur amfiteatern ska kunna se ut för att det ska kunna bli en kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats. Ljud, ljus och scenteknik är viktiga delar under ett arrangemang oavsett om det är en liten tillställning eller en stor konsert. För att arkitekten ska kunna utforma amfiteatern så praktiskt och estetiskt som möjligt kommer vi även ta hjälp av en scenteknisk konsult.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2016-11-15

Projektnamn: Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Sökande: Lomma kommun

Journalnummer: 2016-6684

Åtgärd och fond: Genomförandeprojekt, landsbygdsfonden

Insatsområde: 4, Hälsokraft i Lundaland

Bedömning (poäng): 450p (utslagsnivå 300p)

LAGs motivering: Projektet bidrar till att stimulera fritids- och rekreationsmöjligheter på landsbygden. Projektet bidrar även till en attraktiv och aktiv landsbygd.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 000kr, varav 50 250kr finansieras med projektstöd och 24 750kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete 41 360kr.

Dela: