Beviljade projekt

Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma

Publicerades den 12 december 2018

Projektägare: Lomma kommun

Med utgångspunkt från leaderförstudien är målet att skapa en ny utomhusarena för kulturell verksamhet där bland annat dans, musik och teaterföreningar ska kunna bedriva sin verksamhet. Amfiteatern ska även locka till spontanaktivitet.

Med en utomhusarena kan invånarna få möjlighet till en meningsfull fritid med ett brett kulturellt utbyte. Den ska även bli en ny turistdestination i Leader Lundaland som kommer locka besökare från hela Öresundsregionen och vår förhoppning är att det kommer att skapa nya arbetstillfällen för ungdomar under framförallt sommarhalvåret.

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2018-10-17
  • Projektnamn: Amfiteater – En kultur- och jämställdhetsfrämjande mötesplats för ett aktivt Lomma
  • Sökande: Lomma kommun
  • Journalnummer: 2018-1987
  • Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande
  • Insatsområde: 4, Hälsokraft i Lundaland
  • Bedömning (poäng): 400p (avlagsnivå 300p)
  • LAGs motivering: Projektet prioriteras eftersom det kommer att skapa en inkluderande mötesplats som möjliggör för privatpersoner i olika åldrar, föreningar, företag och andra aktörer att träffas kring olika aktiviteter. Med en genomförd förstudie som bakgrund, har projektet en förankring hos föreningar, företag och invånare. Genom att skapa en inkluderande mötesplats som även tilltalar tjejer, främjar insatsen jämställdhet i området.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 3 000 000kr, varav 2 000 000kr finansieras med projektstöd och 1 000 000 är övrigt offentligt stöd. Ideellt arbete värderas till 1 285 000kr.
Dela: