Beviljade projekt

Örtoftapromenaden

Publicerades den 17 augusti 2018

Projektägare: Eslövs kommun.
Örtofta Byalag i samarbete med Eslövs kommun vill anlägga en tillgänglighetsanpassad stig längs Kävlingeån i Örtofta by. Syftet är att synliggöra och tillgängliggöra natur- och rekreationsvärden vid Kävlingeån.

Rekreationsområdet blir tack vare att Örtofta har en pågatågsstation även tillgänglig för dem som inte har bil. Vi vill med anläggningen stimulera till rekreation och nya möten med människor. Då Örtoftapromenaden ligger i anslutning till andra aktiviteter/besöksmål såsom hinderbana, fotbollsplaner, slottmiljöer, vill vi också stimulera till besök i dessa kultur- och naturmiljöer i närområdet. Stigen ska anläggas dels med packad makadam dels med spänger med en bredd som innebär att rullstolar kan köras här. Ån kommer, på ett par ställen, att tillgängliggöras med bryggor och sittplatser.

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2017-09-06
  • Projektnamn: Örtoftapromenaden
  • Sökande: Eslövs kommun
  • Journalnummer: 2017-1089
  • Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden Genomförande av projekt
  • Insatsområde: 4, Hälsokraft i Lundaland
  • Bedömning (poäng): 500 poäng
  • LAGs motivering: Örtoftapromenaden kommer att tillgängliggöra Kävlingeån vid Örtofta, vilket ger goda möjligheter till rekreation och friluftsliv för boende och besökare. På så vis bidrar projektet till ökad livskvalitet och attraktionskraft för Örtofta och den delen av Lundaland.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 0kr, varav 1 050 048kr finansieras med projektstöd, övrigt offentligt stöd 500 000kr och 17 188kr finansieras med LAG-pott. Ideella resurser värderas till 86 000 kr och ideellt arbete 600 000 kr.
Dela: