Beviljade projekt

Fokus Torna Hällestad

Publicerades den 12 december 2018

Projektägare: Torna Hällestad Fastighets AB

Syftet är att starta en process där de som bor och verkar i byn kan ge sin syn på den framtida utvecklingen i Torna Hällestad. 

Projektet ska resultera i en gemensam vision för utvecklingen av Torna Hällestad och en mer fokuserad utveckling av byn. Målet är en bygdeutvecklingsplan med vision som förankrats lokalt. Fastighetsbolaget som är projektägare bildades särskilt med syfte att främja en lokal serviceverksamhet genom tillhandahållande av adekvat service.

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2018-10-17
  • Projektnamn: Fokus Hällestad
  • Sökande: Torna Hällestad Fastighets AB
  • Journalnummer: 2018-3262
  • Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, genomförande
  • Insatsområde: 5, Tankekraft i Lundaland
  • Bedömning (poäng): 500p maxpoäng (avslagsnivå 300p)
  • LAGs motivering: Projektet har ett tydligt underifrånperspektiv och syftar till att skapa ett helhetgrepp på byutvecklingen i Torna Hällestad. Genom att samordna viljor och intressen kan synergieffekter skapas, vilka kan förstärkas ytterligare genom att samarbeta med ett annat projekt som är på väg att startas i byn.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 999 534kr, varav 669 686kr finansieras med projektstöd och 329 845kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 315 150kr.
Dela: