Beviljade projekt

Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun

Publicerades den 3 december 2018

Projektägare: Kävlinge kommun

Vi vill utifrån Kävlinge kommuns unika förutsättningar föra samman initiativ från dem som bor och verkar i kommunen, vara katalysator för den lokala utvecklingen.

Förstudien ska genomföras genom att lokala medborgare och aktörer som byalag, företagare, organisationer, föreningar och enskilda bjuds in till en serie av idémöten i tätorterna Löddeköpinge, Kävlinge och Barsebäckshamn. Tanken är att lyfta fram innovativa lösningar för utveckling av kuststräckorna och inlandet inom Kävlinge kommun, skapa delaktighet kring utvecklingsfrågorna och bidra till att stärka banden mellan tätort och landsbygd, lokalbefolkning och övriga besökare. Kommunen vill genom detta stimulera till tillväxt och nya arbetstillfällen. Utan utveckling hotas den levande landsbygden. Med utveckling kn vi skapa stora och utökade möjligheter till rekreation och upplevelser för boende i regionen.

 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2017-05-31

Projektnamn: Lokalt utvecklingsarbete mellan å och hav i Kävlinge kommun

Sökande: Kävlinge kommun

Journalnummer: 2017-2130

Åtgärd och fond: Landsbygdsfonden, förstudie

Insatsområde: 5, Tankekraft i Lundaland

Bedömning (poäng): 500p (avslagsnivå 300p)

LAGs motivering: Projektet söker idéer till att skapa innovativa lösningar på gemensamma lokala angelägenheter, nya gränsöverskridande mötesplatser för Lundalands aktörer och invånare samt ökad delaktighet och inkludering.

Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 000kr, varav 50 250kr finansieras med projektstöd och 24 750kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 35 200kr.

Dela: