Beviljade projekt

Projektägare: Lundaland ideell förening

Förstudien ska pröva om det i Lundaland finns förutsättningar för ett större projekt som möjliggör för lokal utveckling med inspiration av internationell kompetens och erfarenhet inom området ”Framtidens mat & dryck”.

LAGs ambition är att förstudien ska leda till ett leaderfinansierat samarbetsprojekt som bidrar Lundalands utvecklingsstrategis prioriterade områden.

  1. Identifiera och mobilisera aktörer i Lundaland med intresse för att aktivt bidra till den Skånska livsmedelsstrategin och till Lundalands utvecklingsstrategi
  2. Inventera och prioritera, förankra hos olika konstellationer, som kan omsättas till genomförbara ”Leader-insatser”, insatser som ryms inom ramen för ovanstående strategier. Insatser som kan sammanföras och struktureras i ett Leaderprojekt.
  3. Finna internationell partner som vill samarbeta i ett gemensamt leaderprojekt med tema ”Framtidens mat & dryck”

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2016-11-15
Projektnamn: Framtidens mat och dryck
Sökande: Lundaland ideell förening 802499-2961
Journalnummer: 2016-6883
Åtgärd och fond: Projektstöd (förstudie) landsbygdsfonden
Insatsområde: 2, Växtkraft till entreprenörer
Bedömning (poäng): 500p (avslagsnivå 300p)
LAGs motivering: Projektet bidrar till att stimulera tillväxten hos små och medelstora företag genom synliggörande, kunskapsspridning och utveckling av hållbara affärsmodeller.
Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 000 kr, varav 50 250 kr finansieras med projektstöd och 24 750 kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 35 200 kr.

Foto: Dessert på Torna Hällestad Lanthandel

Dela: