Beviljade projekt

Uppåkra- the search for international cooperation in digitalisation

Publicerades den 5 april 2018

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center

Projektidén går ut på att under förstudien hitta internationella partners för att testa och skapa ett digitalt verktyg som kan förenkla förmedlingen av en arkeologisk plats som Uppåkra.

För att optimera tillgängligheten behövs två arkeologiska platser med liknande utmaningar men med olika språk. Dessutom ska förstudien hitta en digital utvecklare som har hög innovationshöjd och arbetar med framtidens digitalisering.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2016-11-15
Projektnamn: Uppåkra- the search for international cooperation in digitalisation
Sökande: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center 802426-3165
Journalnummer: 2016-6694
Åtgärd och fond: Projektstöd (förstudie) landsbygdsfonden
Insatsområde: 3, Lyskraft
Bedömning (poäng): Ansökan fick 400p (avslagsnivå 300p)
LAGs motivering: Projektet bidrar till att öka synliggörandet, möjliggörande och tillgängliggörande av Lundalands unika natur- kulturresurser och miljöer.
Budget/finansiering: Projektets totala budget är 57 000kr, varav 38 190kr finansieras med projektstöd, 18 810kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 35 200kr.

Dela: