Nyhetsarkiv

  • Alla
  • Beviljade projekt
  • Nyheter

Hästnäringsforum i Lundaland

Publicerades 3 december 2018

Projektägare: Kävlinge kommun Syftet med förstudien är att lyfta fram hästens roll för den lokala ekonomin och attraktiviteten i att bo på landet. Förstudien har som mål att engagera fler kommuner i Lundaland att gemen...

Uppåkra- the search for international cooperation in digitalisation

Publicerades 5 april 2018

Projektägare: Stiftelsen Uppåkra Arkeologiska Center Projektidén går ut på att under förstudien hitta internationella partners för att testa och skapa ett digitalt verktyg som kan förenkla förmedlingen av en arkeologisk pl...

Stärka tillväxten och öka attraktionskraften i tätorterna inom Lunds kommun

Publicerades 5 april 2018

Projektägare: Lunds kommun Syftet med projektet är att genomföra en avgränsad förstudie för att identifiera och uppmuntra nya idéer till utveckling. Att få boende på landbygden att söka utvecklingsmöjligheter utifrån la...