Beviljade projekt

Kunskapsstråket – framtid och historia för barn

Publicerades den 5 april 2018

Projektägare: Uppåkra Arkeologiska Center

Syftet är att genomföra en förstudie som syftar till att kartlägga förutsättningarna för ett nytt pedagogiskt konceptet.

I Lundaland ligger två platser som är av världsintresse, Uppåkra (norra Europas största arkeologiska fyndplats) och ESS/MAX IV. Vi vill koppla samman dessa två platser i en digital och interaktiv värld för lärande. Här kan användaren analysera och dra slutstater kring hur dåtiden hänger samman med nutiden, både se skillnader och likheter. Vi tänker oss att vi genom detta kan kombinera flera olika forskningsdiscipliner, främst för att konkretisera och skapa intresse hos barnen för vetenskapen.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 2016-11-15
Projektnamn: Kunskapsstråket– framtid och historia för barn
Sökande: Uppåkra Arkeologiska Center
Journalnummer: 2016-6617
Åtgärd och fond: genomförandeprojekt, landsbygdsfonden
Insatsområde: 3, Lyskraft till Lundalands natur- kulturresurser och miljöer
Bedömning (poäng): Ansökan fick 400p (avslagsnivå 300p)
LAGs motivering: Projektet bidrar till att öka synliggörandet, möjliggörande och tillgängliggörandet av Lundalands unika natur- kulturresurser och miljöer.
Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 000kr, varav 50 250kr finansieras med projektstöd, och 24 750kr finansieras med LAG-pott. Ideellt arbete värderas till 85 500kr.

Dela: