Beviljade projekt

Projektägare: Slottsstallets restaurang och café AB

Projektet är ett koncept för att erbjuda en mötesplats för lokala matproducenter där deras produkter och råvaror  exponeras i anslutning till en slottsrestaurang.

Mötesplats Slottsstallet är en del av en nystartad verksamhet med restaurang och café  på Borgeby Slott. Syftet är att i en butiksdel erbjuda en mötesplats där lokala producenter har möjlighet att visa upp och saluföra sina produkter.

Det finns gott om små lokala producenter vars varor behöver ges möjlighet att exponeras för att kunna utgöra ett värdefullt tillskott av bra råvaror i området. Små företagare behöver även naturliga mötesplatser där de kan nätverka och korsbefrukta varandras företag.

Målet med projektet är att utveckla ett koncept där lokala producenter kan synliggöras och deras produkter lyftas fram både i rätter för avhämtning och försäljning av råvaror. Mötesplats Slottsstallet också skapa viktiga nätverk mellan restaurangägare/butiksinnehavare, producenter och konsumenter, bland annat genom en matmässa och genom ”kunskapsfikor”.

Budget består av att en butiksdel med exponeringskylar ska inrättas samt utrustning för tillagning, kylning och paketering av mat för avhämtning i anslutning till butiksdelen installeras.

Projektfakta och bedömning:

Beslutsdatum (LAG): 19-05-15
Projektnamn: Mötesplats Slottsstallet
Sökande: Slottsstallets restaurang och café AB
Journalnummer: 2019-1294
Fond: Landsbygdsfonden
Projekttyp:Projektstöd till företag
Insatsområde:  1. Lyftkraft till entreprenörer
Totalpoäng: Projektet får 400 poäng med avslagsnivån 300 poäng. LAG har bedömt ansökan genom att använda en urvalskriteriemall
LAG-beslut och motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan med motiveringen att projektet bidrar till de övergripande målen i Lundalands utvecklingsstrategi; att stimulera en grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap, samt att öka attraktionskraften att leva, verka och besöka Lundaland. LAG bedömer att projektet bidrar till att tillgängliggöra och uppmärksamma lokalproducerad mat samt främja företagande. Den innovativa ansatsen att kombinera lokalproducerad mat i en unik miljö bidrar till att belysa Lundalands kulturhistoria och gynnar besöksnäringen i området.

 

Dela: