Beviljade projekt

Nya jobb i Lundaland – avlöna privat

Publicerades den 1 april 2019

Projektägare: Adalta AB

Genom en informationskampanj ska invånarna i Lundaland lära sig hur en privatperson ska göra för att avlöna en annan privatperson. Drivkraften är att underlätta för människor som kommer till Sverige att bli del av vårt samhälle, men också att skapa arbetstillfällen för ungdomar och pensionärer.

Nästan ingen känner till att man som privatperson får lov att avlöna direkt. Inte ens Arbetsförmedlingen, trots att det finns klart beskrivet på Skatteverkets hemsida hur man ska göra. För att underlätta för den som avlönar privat skapade vi en e-tjänst som sköter administrationen. På så sätt blir det enkelt och smidigt utan att man behöver kunna lagar och regler.

Syftet med projektet är att informera om möjligheten att anställa och avlöna privat, så att nya arbetstillfällen skapas. Dolda jobb blir synliga och nya inkluderande mötesplatser skapas genom att unga och nyanlända kan arbeta på orten och få kontakt med de som redan bor där. När pensionärer, barnfamiljer med flera kan ta hjälp i vardagen ökar deras möjlighet att bo kvar. På längre sikt kan effekten bli att de som börjat med en timanställning kan bygga nätverk som leder till att de får fast arbete och/eller startar eget.

Samarbete med byalagen i Hjärup och Torna Hällestad, Svenska Kyrkan i Genarp, LKF, Hyresgästföreningen och Tillsammansgrupperna i centrala Lund och på Linero, Lund.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum (LAG): 19-02-12
Projektägare: Adalta AB
Projektnamn: Nya jobb i Lundaland – Avlöna privat
Journalnummer: 2018-6984
Fond: Regionalfonden
Insatsområde: 5, Tankekraft i Lundaland
Bedömning: Projektet får 500 poäng med avslagsnivån 300 poäng.
LAG:s motivering: LAG beslutar att prioritera ansökan eftersom projektet tar ett innovativt grepp på att, i samverkan med andra aktörer, förmedla möjligheterna att avlöna som privatperson. Med goda exempel som bakgrund bedöms projektet kunna göra stor nytta för att få fler arbetssökande till sysselsättning. Projektet har även en inkluderande ansats att motverka utanförskap för utsatta grupper och främja integration i samhället. Ansökan passar väl in i insatsområdet, där särskilda insatser ska göras för att inkludera unga och säkerhetsställa mångfald och jämställdhet. Vidare ska insatsområdet stimulera kompetensutveckling som stärker individers ställning på arbetsmarknaden. I projektet kan arbetsvilliga personer få en möjlighet till referenser och på så vis bättre möjligheter till längre anställningar eller entreprenörskap.

Dela: