Beviljade projekt

Perpetuum Mobile – en modell för att skapa jobb

Publicerades den 29 oktober 2018

Observera! Projektbeslutet för detta projekt är hävt. 

Bakgrund och syfte
Projektets målsättning var att visa att man med relativt enkla medel kan skapa arbete för personer som har anställning via lönebidrag. Huvudmålet var att skapa arbete för en större grupp personer inom ramen för ett socialt företags erfarenheter och kunskaper.

Inom projektet skulle 25 arbetstillfällen skapas och slutrapporten skulle delges alla som kunde ha intresse av den, som till exempel Försäkringskassan och Arbetsmarknadsenheten men också den del av forskarvärlden som tittar på hur arbetsmarknaden fungerar.

Uppdatering och information
Den 16 augusti 2019 försattes företaget (projektägaren) i konkurs vid Hässleholms tingsrätt efter egen ansökan. Därmed kunde projektet tyvärr inte fortgå, av förklarliga skäl.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2018-10-11 – 2019-08-16
Projektnamn: Perpetuum Mobile, en modell för att skapa jobb
Sökande: Partnerjobb Syd AB
Journalnummer: 2016-6704
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna leder till nyskapade arbetstillfällen.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället.

Dela: