Beviljade projekt

Perpetuum Mobile – en modell för att skapa jobb

Publicerades den 29 oktober 2018

Projektägare: PartnerJobb Syd AB

Det är en stor glädje att kunna meddela att Jordbruksverket gett positivt besked om stöd till projektet Perpetuum Mobile.
Projektet har beviljats ett projektstöd om 4 698 139:- från Jordbruksverket.

Syftet med projektet är att visa att man med relativt enkla medel kan skapa arbete för personer som uppbär lönestöd. Huvudmålet är att skapa arbete för en större grupp personer inom ramen för ett socialt företags erfarenheter och kunskaper. Grundidén är att testa en teori om hur dessa arbetstillfällen kan bli självfinansierande utifrån modellen ”Perpetuum Mobile”. Inom projektet skall 25 arbetstillfällen skapas och slutrapporten kommer att delges alla som har intresse av den, t.ex. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Arbetsmarknadsenheten men även till den del av forskarvärlden som tittar på hur arbetsmarknaden fungerar.

 

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2018-10-11
Projektnamn: Perpetuum Mobile, en modell för att skapa jobb
Sökande: PartnerJobb Syd AB
Journalnummer: 2016-6704
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna leder till nyskapade arbetstillfällen.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället..
Bedömning: Ansökan fick 296 poäng varav 45% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: