Beviljade projekt

Hälsokraft mitt i Lund

Publicerades den 17 augusti 2018

Projektägare: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige

Syftet är att få fler människor att delta i hälsofrämjande aktiviteter och att ge dem åtkomst till detta i en naturskön och historisk miljö som är lätt att ta sig till med offentliga transportmedel.

Kulturen har ett brett utbud av utställningar på olika teman. Samtidigt som besökarna utövar en fysisk aktivitet förmedlar vi kunskap om historia med utgångspunkt i aktuella utställningar, föremål och byggnader. Förhoppningen är att detta i förlängningen ska leda tillbättre hälsa för människor i Lundaland.

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2017-09-06
  • Projektnamn: Hälsokraft mitt i Lund
  • Sökande: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige
  • Journalnummer: 2017-3711
  • Åtgärd och fond: Regionalfonden Genomförande projekt
  • Insatsområde: Växtkraft till entreprenörer
  • Bedömning (poäng): 400 poäng
  • LAGs motivering: Projektets syfte är att få fler människor att delta i hälsofrämjande aktiviteter och att ge dem åtkomst till en naturskön och historisk miljö. Det bidrar också till att synliggöra företag och att medverka till nya gemensamma produkter, tjänster och paket, samt medverka till utvecklingsinsatser i små och medelstora företag som leder till nya arbetstillfället.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 107 304kr, varav 50 295kr finansieras med projektstöd, privat finansiering 32 171kr och 24 771kr finansieras med LAG-pott. Ideella resurser i projektet har varit egen privat finansiering 32 171kr.-pott.
Dela: