Beviljade projekt

Hälsokraft mitt i Lund

Publicerades den 17 augusti 2018

Projektägare: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige

Projektfakta och bedömning

  • Beslutsdatum (LAG): 2017-09-06
  • Projektnamn: Hälsokraft mitt i Lund
  • Sökande: Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige
  • Journalnummer: 2017-3711
  • Åtgärd och fond: Regionalfonden Genomförande projekt
  • Insatsområde: Växtkraft till entreprenörer
  • Bedömning (poäng): 400 poäng
  • LAGs motivering: Projektets syfte är att få fler människor att delta i hälsofrämjande aktiviteter och att ge dem åtkomst till en naturskön och historisk miljö. Det bidrar också till att synliggöra företag och att medverka till nya gemensamma produkter, tjänster och paket, samt medverka till utvecklingsinsatser i små och medelstora företag som leder till nya arbetstillfället.
  • Budget/finansiering: Projektets totala budget är 75 113kr, varav 50 326kr finansieras med projektstöd, övrigt offentligt stöd 0kr, privat finansiering 32 191kr och 24 787kr finansieras med LAG-pott.
Dela: