Beviljade projekt

SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé

Publicerades den 5 oktober 2017

Vi är otroligt glada över att kunna meddela att detta projekt idag fått beslut om bifall på det sökta stödet, 1 191 216 kronor, från Jordbruksverket och att man nu kan påbörja det man vill genomföra.
Vi ser fram emot att följa projektet!

Projektägare: Perstorps Kommun

Ett projekt som handlar om att upprätta en form av medborgarcenter där kommunens nyanlända erbjuds de stödfunktioner och den hjälp som vederbörande behöver för att kunna integreras och etableras i sina landsbygdskommuner.

Idén med projektet är att upprätta en form av medborgarcenter, där kommunens nyanlända erbjuds de stödfunktioner och den hjälp som vederbörande behöver för att kunna integreras och etableras i sina landsbygdskommuner. Genom att strukturera upp det intersektoriella samarbetet inom kommunen och mellan kommunen och myndigheter, möjliggör man för ett effektivt nyttjande av varandras spetskompetenser och resurser, vilket i sin tur innebär att målgruppen kommer kunna erbjudas integrationsfrämjande insatser likt de som erbjuds i storstäderna och i tätorten. Med projektet hoppas man kunna stärka målgruppens delaktighet och integration i lokalsamhället, samtidigt som den lokala kompetensen kring mottagande och mångfald kommer stärkas. Då projektet dessutom kommer generera direkta och indirekta arbetstillfällen, gagnar projektet även tillväxten på landsbygden.

Projektfakta och bedömning

Beslutsdatum: 2016-08-23
Projektnamn: SIMS Perstorp: SamhällsInformation – Mötesplats – Språkcafé
Sökande: Perstorps Kommun
Journalnummer: 2016-4735
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar och skapar förutsättningar för utveckling på landsbygden.
Insatsområde: Delaktighet och integration i lokalsamhället
Bedömning: Ansökan fick 272 poäng vara 53,3% från de insatsspecifika kriterierna (avslagsnivå 250 p/20%).

Dela: