Beviljade projekt

Hästveda Boulebana används nu flitigt!

Publicerades den 18 oktober 2023

Vi som har drivit projektet har fått många rosor när det blev klart
– det värmer och räcker som lön!

Bakgrund och syfte
Inom PRO Hästveda fanns det sedan tidigare en boulegrupp som också drev den befintliga boulebanan. Boule är mycket på en och samma gång: sport och spel, tävling och lek och för alla åldrar. Genom att förbättra boulebanan ville föreningen också skapa en mötesplats som skulle vara tillgänglig för alla.

För att dessutom kunna arrangera tävlingar behövde banan uppfylla Svenska Bouleförbundets rekommendationer, något som föreningen kämpade för att få igenom under flera år.  När projektmedel söktes via Leader Lag PH och senare beviljades av Jordbruksverket kunde arbetet äntligen påbörjas. Conny Runeke, föreningens kassör, berättar att det har varit många glädjestunder under projektets gång.
– Men det är väl när vi fått våra olika beslut som vi jublat mest!

Aktiviteter
Med hjälp av medlemmarna i PRO Hästveda samt inhyrda entreprenörer skapades åtta boulebanor. För att kunna arrangera tävlingar även under dagar med sämre väder har ett regnskydd byggts. Och allt har genomförts för att Hästvedas Boulebana nu uppfyller Svenska Bouleförbundets rekommendationer för tävlingsbanor.

En tydlig del av målsättningen var att samarbeta med till exempel skolor och fritidsverksamheter för att också erbjuda denna nya mötesplats i Hästveda. Eftersom boulebanan ska vara öppen för alla kommer den också att innebära en förbättrad service för både besökare och boende i området.

Resultat
Sedan invigningen av Boulebanan har den använts flitigt, både av PRO Hästveda och av andra föreningar främst inom Hässleholms kommun. Tävlingsmatcher har anordnats men också andra sammankomster då man till exempel har nyttjat mötesplatsen under en aktivitetsvecka och en trivselträff med underhållning. Just trivselträffen var en dag då vädret i normala fall hade ställt till det.
– Men det nya regnskyddet räddade dagen, minns Conny.

Detta är starten på fler och nya samarbeten i Hästveda med skolan, fritidsverksamheten, Hästveda marknad, andra föreningar och allmänheten som alla har tillgång till den fina anläggningen. När PRO Hästveda har varit i kontakt med skola och fritids om att bjuda in till boulespel har de verkligen visat intresse.
–  Nu ska detta förvaltas vidare för alla i Hästveda, avslutar Conny Runeke.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod:
2022-06-22 – 2023-08-29
Projektnamn: Anpassning av Hästveda Boulebana och regnskydd
Sökande: PRO Hästveda
Journalnummer: 2022-1134
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Hållbart och tillgängligt samhälle.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020: 388 256 kr.
Leader Lag PH: 191 231 kr.
Totalt godkända utgifter: 579 487 kr.

Ursprunglig projektbedömning: 
Projektet har bedömts enligt urvalskriterierna och fått tillräckligt många poäng för att prioriteras bifall. Ansökan har en tydlig beskrivning av syfte och mål. Projektet upplevs som positivt och konkret i sin helhet. Den tillgängliga mötesplatsen i form av en anpassad boulebana och byggnation av regnskydd ökar attraktiviteten i byn och skapar mervärde för området, lokalt och regionalt.
Projektet kommer till gagn för många och kommer att bidra till att stärka och utveckla gemenskap och tillit i samhället. Projektet kommer att bidra till mer aktivitet i byn, en mötesplats för alla och bra för Hästveda som samhälle. Projektet förbättrar en mötesplats för framför allt pensionärer och deras möjlighet att sporta bedöms öka, men samtidigt med potential för fler grupper att kunna ta del av mötesplatsen. Projektet kan skapa nya samarbetsformer med skolan.

Dela: