Beviljade projekt

Ett attraktivt Perstorp

Publicerades den 18 oktober 2023

Bakgrund och syfte
Projektets syfte är att mobilisera och etablera samarbete mellan de små företagen i Perstorp och att ta reda på vad näringslivet behöver för att stärkas och kunna ta nästa steg i sin utveckling. Det handlar också om att involvera lokalsamhället och skapa engagemang för bygden samt för den lokala servicen för att på så sätt skapa lokal hållbarhet.

Målsättningen är att genomföra en lokal platsutvecklingsprocess, att ta fram en lokal handlingsplan, att genomföra förskönande åtgärder samt ledutveckling med skyltning.


PROJEKTFAKTA OCH BEDÖMNING
LAGs beslutsdatum: 2022-08-23
Projektnamn: Ett attraktivt Perstorp
Sökande: Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne ek. för.
Journalnummer: 2022-1921
Åtgärd och fond: Ansökan är ett projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle
Ansökans syfte, mål och genomförande stämmer väl överens med målen inom insatsområde 3 Hållbart och tillgängligt samhälle bland annat ”Nya samverkansformer”, ”Fler mötesplatser skapas eller förbättras” genom att bland annat bidra till indikatorerna antal ”Nya eller förbättrade fysiska eller virtuella mötesplatser”, ”Antal servicelösningar”, och ”Kommunikationslösningar, vilket stämmer väl med insatsområdet.
Bedömning: 417 poäng, varav 45,08 % från de insatsspecifika kriterierna.
Beviljat stöd:
Projektstöd Jordbruksverket 1 039 986 kr och övrigt offentligt stöd Leader LAG PH 512 232 kr.

LAG prioriterade ansökan med följande motivering:
Ansökan får bifall eftersom den vid poängbedömning uppnått en hög nivå och överensstämmer med målen samt uppfyller kriterierna inom insatsområdet 3 – Ett hållbart och tillgängligt samhälle.
Projektet leder till landsbygdsutveckling i och omkring Perstorp i Leaders anda, vilket gynnar kommun, näringsliv liksom medborgare. Viktiga problem och möjligheter tas upp i ansökan. Perstorp behöver en lokal platsutvecklingsprocess som bidrar till ett attraktivt, hållbart och tillgängligt samhälle.

Jordbruksverket fattade det formella myndighetsbeslutet 2023-01-16.

Dela: