Beviljade projekt

Ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda

Publicerades den 17 oktober 2023

Bred samverkan är viktig för att nå ett bra resultat

Bakgrund och syfte
För att berika motionerandet och stärka hälsofrämjandet i Hästveda med omnejd var målsättningen att ge ett mervärde till motionsslingan kring Lillasjön i Hästveda. För att uppnå detta skulle projektet anlägga ett utegym med sju olika motionsredskap samt tillhörande belysning.

Aktiviteter
Nu står ett färdigt utegym på plats i anslutning till Lillasjöns motionsslingan, och utegymmet är överlämnat till Hässleholm kommun som har övertagit driften efter projektets slut. Genom effektiv logistik kunde projektet färdigställas tidigare än väntat.

Skyltar sattes upp vid infarterna till Hästveda inför invigningen av utegymmet och information har spridits vida bland annat lokal media, Facebook-sidan och vandrarhemmet i Hästveda hembygdspark.

Resultat
Redan under projektets gång märktes ett ökat intresse för naturområdet där utegymmet placerades. Projektets resultat kommer att finnas kvar under lång tid framöver. Materialet som valdes är en metall med stor uthållighet och Hässleholms kommun ansvarar för framtida drift och underhåll.

Tillgången till utegymmet har skapat ett alternativ till hälsofrämjande och är dessutom en plats för social samvaro.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2017-06-20 – 2018-08-07
Projektnamn: Anläggande av ett utegym i anslutning till Lillasjöslingan i Hästveda
Sökande: Hästveda Intresseförening
Journalnummer: 2017-2709
Åtgärd och fond: Projektstöd inom landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna främjar kultur och fritid.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 -2020: 236 568 kr.
Leader Lag PH: 120 603 kr.
Totalt godkända utgifter: 357 171 kr.

Ursprunglig projektbedömning:
Projektet berikar motionerandet och stärker hälsofrämjandet i Hästveda med omnejd. Tillgången till ett utegym skapar en ny plats för social samvaro och ger ett mer värde för området. 

Dela: