Beviljade projekt

Digital informationstavla i Hästveda

Publicerades den 17 oktober 2023

Ett resultat av byutvecklingsplanen mot ett mer attraktivt Hästveda

Bakgrund och syfte
Leader Lag PH har drivit projektet Mer attraktiva orter i Hässleholms kommun med syftet att ta fram grundläggande byutvecklingsplaner för de orter som ingick i projektet. Detta ville Hästveda Intresseförening arbeta vidare med genom att uppföra en digital informationstavla, vilket var just en av de punkter som lyftes fram som betydelsefull i byutvecklingsplanen.

Aktiviteter
Projektet började med förberedande insatser som inköp av LED-tavlan, utbildning i dess programvara och nätvärkande med Hässleholms kommun. Informationsmaterial togs fram och projektet spreds även via pressen och sociala medier.

Resultat
I oktober år 2021 hölls den officiella invigningen där inbjudna förskolebarn hjälpte till att avtäcka tavlan. Utöver två utbildningar i programvaran för fyra deltagare så har en fysisk mötesplats förbättrats genom denna kommunikations- och servicelösning. Två nya nätverk har skapats, ett gentemot kommunen och ett gentemot föreningslivet i Hästveda.  Projektnyttan är bland annat att under minst fem års tid visa en samlad samhällsinformation och evenemangskalender för Hästveda med omnejd, vilket i sin tur även skapar nytta för offentlig sektor.


PROJEKTFAKTA
Projektperiod:
2021-02-16 – 2021-10-13
Projektnamn: Digital informationstavla i Hästveda Centrum
Sökande: Hästveda Intresseförening
Journalnummer: 2020-2568
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden. Genomförande av projektortens bygdeutveckling, övrig service och investering.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle.

FINANSIERING OCH STÖD
Landsbygdsprogrammet 2014 – 2022: 271 163 kr.
Leader Lag PH: 133 558 kr.
Totalt godkända utgifter: 404 721 kr. 

Ursprunglig projektbedömning 
Projektet med en LED-skärm i Hästveda, syftar till att kunna fylla en viktig funktion. Genom att kunna erbjuda samhällsviktig information och korrekt sådan, med utbud i form av evenemang och aktiviteter ökar invånarnas delaktighet, som är en väsentlig del i människors vardag. Det kan komma att leda till ökad kunskap samt bidra till att fler deltar i det utbud som finns med och som erbjuds. Det kan också bidra till fler dags-besökare. Projektet baserar sig dessutom på den byutvecklingsplan som tagits fram i ett av våra tidigare Leader-projekt, vilket visar tydligt på att det är förankrat hos invånarna. 

Dela: