Beviljade projekt

Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada

Publicerades den 13 oktober 2023

Erfarenhetsutbyte och transnationell samverkan för en hållbar miljö

Bakgrund och syfte
Målsättningen var att skapa ett internationellt nätverk för att inspirera och utveckla arbetet inom hållbar utveckling. Saint-Camille och Quebec är två regioner i Kanada som i stor utsträckning delar de problem som Lag PH:s geografiska område har, samtidigt som de kanadensiska lösningarna ofta upplevs som unika. Erfarenhetsutbyte som gör det möjligt att implementera lösningar i andra områden är en stor vinning för hållbar utveckling.

Aktiviteter
Initialt inkluderade projektet en resa till Kanada för att på plats ta del av deras landsbygdsutveckling, men på grund av pandemin ägde i stället tre webinarier rum utifrån olika teman. Med på dessa möten har deltagare från Leader Lag PH varit tillsammans med deltagare från privata, offentliga och ideella sektorer från Saint-Camille, Quebec och Perstorp/ Hässleholm.

De tre tematiska områden som lyftes var byars välfärd trots svagare finansiella resurser, kulturen som ett viktigt verktyg och arbetet med fossilfri hästkraft. Det sista webinariet landade i det numera aktuella och pågående projektet Hästkraft som ännu ett transnationellt samarbete där nya metoder inom jordbruk och trädgårdsskötsel ska verka till förmån för miljön.

Resultat
Projektet kom att resultera i utbyten av både erfarenheter, utmaningar och lösningar kring landsbygdsutveckling. De nyskapade nätverken har för avsikt att fortsätta växa efter projektets slut och kontakten på kommunal nivå i länderna har numera alla möjligheter att driva arbetet framåt.

Effekterna av detta transnationella samarbetsprojekt kommer att växa med åren. Tack vare de nyskapade nätverken kommer deltagarna att kunna upprätthålla kontakten och vidareutveckla sina idéer och tankar kring landsbygdsutveckling.

PROJEKTFAKTA
Projektperiod: 2019-10-20 – 2023-06-01
Projektnamn: Transnationellt samarbetsprojekt – Kanada
Sökande: Leader Lag PH
Journalnummer: 2019-3049
Åtgärd och fond: Projektstöd inom Landsbygdsfonden – genomförande:
Insatserna gynnar den lokala utvecklingen på landsbygden.
Insatsområde: Hållbart och tillgängligt samhälle

STÖD OCH FINANSIERING
Landsbygdsprogrammet: 78 074 kr.
Leader Lag PH: 38 353 kr.
Totalt godkända utgifter: 116 528 kr.

Ursprunglig projektbedömning:
LAG prioriterar projektet då det leder till ett transnationellt samarbete med icke europeisk part i ett geografiskt område med många likheter med Leader-områdets verksamhetsområde. Möjligheterna till att se innovativa och unika lösningar som kommit till stånd utan stöd och hjälp av EU-medel kan ge inspiration och erfarenheter om hur vi skulle kunna arbeta mer lokalt utan att nödvändigtvis vara beroende av stöd.

Dela: